PRECISIONSLANTBRUK

Skräddarsydda PLM®-paket

New Holland vet att varje lantbrukare har sina egna krav på autostyrning och det är därför som du har valet mellan tre olika lösningar över hela T5 Electro Command-serien. Basnivåns manuella styralternativ använder en lättföljd ljusramp som vägleder dig rakt och noggrant, perfekt för spridning av mineralgödsel. Tillvalet EZ-Pilot™ kan eftermonteras. Med en styrmotor och kompatibel med antingen XCN-750™ eller XCN-1050™-skärmen är detta den idealiska lösningen för odling. Den mest avancerade lösningen EZ-Pilot™ PRO hanteras från den befintliga IntelliView™ IV-färgpekskärmen som håller hytten välorganiserad och ger en enastående precision på upp till 1,5 cm för varje kördrag när den används med RTK+-korrigeringssignal. Standardvalet vid sådd eller sättning av värdefulla grönsaker.


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt precision som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

Världens enklaste handsfree system för lantbruk

EZ-Pilot™ är en eftermarknads handsfree hjälpstyrning. Ratten vrids för din bekvämlighet av en helt integrerad styrmodul som du hanterar via de avancerade XCN-750™- och XCN- 1050™-skärmarna. För kunder som söker den senaste eftermarknadslösningen, är Autopilot™ kompatibel med T5 Electro Command-traktorer.


Läs mer

Kompatibilitet med ISOBUS

Hela T5 Electro Command-sortimentet kan specificeras med tillvalet ISOBUS II. Vad betyder detta? Du kan enkelt använda den IntelliView™ IV-bildskärmen (tillval) för arbete på en skärm med vilket som helst ISOBUS-kompatibelt redskap kopplat efter traktorn. Enkel plug and play.


Läs mer

IntelliView™ IV - synlig intelligens

IntelliView™ IV färgpekskärmen kan användas för att hantera tillvalet EZ-Pilot™ PRO automatstyrsystem. IntelliView™ IV-skärmen möjliggör en enkel programmering av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till mycket komplexa anpassade kurvor. Det är lätt och enkelt att anpassa inställningarna och även överföra data med hjälp av MyPLM®Connect filöverföring och fliken MyPLM®Connect Farm.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp till din T5 Electro Command på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer

EZ-Pilot™ PRO. Intelligent hjälpstyrning

Den helt nya EZ-Pilot™ PRO-lösningen ger användaren en upplevelse av den helt integrerade traditionella IntelliSteer®- autostyrningen på traktorer med lägre effekt. Detta intuitiva system styrs genom färgpekskärmen IntelliView™ IV i hytten och gör dig körklar på ett ögonblick med repeterbarhet år efter år upp till 1,5 cm för varje kördrag vid användning med en RTK+ korrigeringssignal.


Läs mer