SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

360°: T5

Den nya T5 har konstruerats för att ge dig minsta och enklast möjliga dagliga underhåll. Det förbättrade hydrauliska och elektriska systemet ger enkel åtkomst till alla servicepunkter inklusive motorfilter på samma sida av traktorn, vilket underlättar servicen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt från marknivå och det mycket långa serviceintervallet på 600 timmar betyder att dessa traktorer kommer att tillbringa mer tid i sin arbetsmiljö och vara produktiva.


Läs mer