Traktorer T6.180 METHANE POWER

ELECTRO COMMAND™ TRANSMISSION

TRANSMISSIONEN SOM PASSAR DIG

New Holland vet att varje lantbruk ställer olika krav och att intelligent innovation omfattar även beprövade lösningar för att förbättra din effektivitet. Semi-powershift transmissionen Electro Command™ erbjuder kopplingsfria växlingar för minskad trötthet hos föraren och man kan välja automatiska lägen.


Läs mer

ELECTRO COMMAND

Semi-powershift transmissionen Electro Command™ låter dig välja mellan åtta steg, som du växlar mellan med hjälp av knappar på styrreglaget, för upp- respektive nedväxling. Med den tredje knappen väljer du grupp. Du kan snabbt se vald växel på den stora växlingsskärmen. Man kan välja till en 17e växel för direktdrivning, denna ger en transporthastighet på antingen 50 km/tim eller 40 km/tim med reducerat motorvarvtal för en lägre bränsleförbrukning. IntelliShift™ tekniken som är standard, förbättrar kvaliteten på växlingarna genom att den automatiskt väljer den rätta växeln för arbetsuppgiften, vilket ger dig smidiga växlingar för en högre komfort och produktivitet.


Läs mer

SAMARBETE: AUTOMATIK, KOMFORT OCH PRODUKTIVITET

Auto Transport-läge ger enklare växling och färre åtgärder som krävs av föraren under arbete på väg. Det kan även känna av om traktorn skjuts på av ett lastat släp och behåller ilagd växel för att ge motorbromsning. Auto Fält hanterar både motorvarv och transmission för optimal prestanda och ekonomi för arbeten med kraftuttag och dragkraftsarbete.


Läs mer

ERGONOMISK POWERSHUTTLE

Den elektrohydrauliska Powershuttle, monterad på rattstången, går att använda utan att ta handen från ratten för ökad säkerhet vid arbete med frontlastare. Du kan även reglera inställningen av aggressiviteten med ett ergonomiskt placerat reglage. Välj mjuk för allmänt fältarbete, standard för dagliga arbetsuppgifter och superaggressivt läge för nästan omedelbara riktningsändringar vid arbete med frontlastare. Vill du ha mer? Du kan även ändra inställningen när du är ute och kör.


Läs mer

MINNE FÖR FRAM/BACKVÄXEL

Electro Command har ett innovativt minnessystem för fram-/backväxel, vilket sparar pengar och snabbar på cykeltiderna. Välj först framväxelns utväxling som krävs, aktivera systemet och växla sedan till önskad backväxelutväxling. Från och med nu kommer traktorn att automatiskt gå mellan dina valda fram- och backväxlar. Enkelt.


Läs mer