Traktorer T6.180 METHANE POWER

ENERGY INDEPENDENT FARM

EN DRÖM SOM BLEV VERKLIGHET

New Holland Agriculture föreställer sig redan det framtida jordbruket, där jordbrukarna kommer att kunna täcka alla sina egna energibehov. Koncept bygger på att jordbrukarna kan återvinna och omvandla sådant som idag anses vara biprodukter till användbar energi, tillsammans med den integrerade användningen av förnybar energi, som t.ex. energi från sol-, vind- och biomassakällor. New Holland är aktivt engagerat i denna utmaning och har kontinuerligt utvecklat innovativa lösningar som kommer att göra det möjligt för morgondagens jordbrukare att dra nytta av dessa fördelar.


Läs mer

VERKLIGT ENERGIOBEROENDE

Tänk om det skulle finnas en värld där du inte skulle behöva oroa dig för varierande energipriser och den negativa inverkan de har på inkomst från lantbruket. Det energioberoende lantbruket betyder att du kan ha din egen energiförsörjning. En värld baserad på självförsörjning där du är har kontrollen.


Läs mer

NEW HOLLAND & BENNAMANN GÖR ENERGY INDEPENDENT FARMSM TILL VERKLIGHET

New Holland arbetar med Bennamann, som har utvecklat ett bassängskydd i flera lager. Skyddet har flera fördelar. För det första fångar det in all flyktig biogas som lämnar slammet, klar att bearbetas till biogas med en bränslekvalitet som kan driva T6 Methane Power. Det stoppar också regnvatten från att tränga in i slammet, vilket avsevärt ökar kapaciteten i bassängen och bidrar till att minimera lagringsproblem utanför spridningssäsongen.


Läs mer

HUR FUNGERAR BENNAMANN-SYSTEMET?

Systemet fungerar genom att fånga in den flyktiga biogasen under det ursprungliga lagret och pumpa ut den ur bassängen för att bearbetas till biometangas. När biogasen har utvunnits och renats, pumpas den tillbaka till bassängen i ett sekundärt lager där den kan lagras. Det specialutformade lagret sägs kunna hålla omkring en månad av biogas.


Läs mer