Traktorer T6.180 METHANE POWER

MOTOR

​​

REN KRAFT

Den effekt och det vridmoment som produceras av biogasmotorn är jämförbar med den hos en T6-standardtraktor. Det innebär att T6 Methane Power svarar på exakt samma sätt och gör att du kan utföra samma uppgifter som tidigare, på ett mer hållbart sätt och till en lägre driftskostnad.

BEPRÖVAD TEKNIK
T6 Methane Power har en helt ny NEF 6,7 litersmotor som utvecklats speciellt för arbetsuppgifter i lantbruket, av FPT Industrial, ledande inom naturgasdrivlineteknik, med över 20 års erfarenhet och 50 000 naturgasmotorer hittills producerade.
ENKEL EFTERBEHANDLINGSTEKNIK
Biogas är ett väldigt rent bränsle med upp till 80 % lägre förorenande utsläpp än diesel. Det finns därför ett minskat behov av efterbehandling: mindre förorenande avgaser gör att mindre ”rening” krävs. En enkel 3-vägskatalysator används som en lätt och kompakt lösning som ryms under motorhuven.
VARVTALSHANTERING
Vid arbeten där ett konstant kraftuttagsvarvtal krävs, garanterar varvtalshanteringen att det valda varvtalet hålls vid varierande belastningar. Den är också perfekt för att bibehålla en fast körhastighet i besvärlig terräng.


Läs mer