Traktorer T6.180 METHANE POWER

PRECISIONSLANTBRUK

TRE NIVÅER AV FABRIKSMONTERAD NOGGRANNHET

Vid beställning av T6 går det att välja mellan tre styrningspaket. Detta innebär att din T6 kommer direkt från fabriken med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor som exempelvis grönsaker.


Läs mer

INTELLIVIEW™ – SYNLIG INTELLIGENS

Ultrabred 26,4 cm IntelliView™ IV-färgpekskärm (tillval) kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer®- autostyrningssystem. IntelliView™-skärmarna möjliggör en enkel programmering av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-linjer till mycket komplexa anpassade kurvor. Inställningarna kan lätt anpassas och odlingsdata på skärmen kan överföras automatiskt till MyPLM®Connect-portalen med hjälp av MyPLM®Connect-filöverföring.


Läs mer

NIVÅER AV NOGGRANNHET OCH REPETERBARHET

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

KOMPATIBILITET MED ISOBUS

T6 Methane Power kan utrustas med tillvalet ISOBUS II. Vad betyder detta? Du kan enkelt använda IntelliView™ IV-bildskärmen (tillval) för arbete på endast en skärm med valfritt ISOBUS-kompatibelt redskap tillkopplat. Enkel plug-and-play.


Läs mer

MYPLM®CONNECT-TELEMATIKSYSTEM STANDARD UNDER 1 ÅR

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp dig till din T6 Methane Power på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger högre produktivitet. Paketet MyPLM®Connect Professional erbjuder full maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med högre säkerhet, i ett paket.


Läs mer