Traktorer T6 METHANE POWER

T6 METHANE POWER

T6.180 Methane Power. Drivs av naturen.

New Holland T6 Methane Power är världens första traktor som är 100 % metandriven, och den är särskilt användbar för det positiva kretsloppet för Energy Independent FarmSM. Jordbrukarna odlar grödor och använder avfallsprodukter för att producera biometan som driver traktorn, vilket i sin tur hjälper till att odla dessa grödor.


Läs mer

Traktorkonceptet New Holland Methane Power

Den första vinnaren av priset Sustainable Tractor of the Year.


Läs mer

Äkta hållbarhet

Med samma nivåer för effekt och vridmoment som den likvärdiga dieseltraktorn, drar du också nytta av upp till 30 % lägre driftskostnader. Användning av biometan kan sänka koldioxidutsläppet till nära noll: 99 % färre partiklar produceras, koldioxidutsläppet minskar med 10 % och totala utsläpp med 80 %.


Läs mer

Testad och redo för arbete

Sedan den första prototypen år 2013 har New Holland kontinuerligt testat metandrivna traktorprototyper runt om i världen. Under 2020 kommer du att se de första traktorerna på vägar och i fält runt om i Europa.


Läs mer

Energioberoende

Konceptet Energy Independent FarmSM är kärnan i New Hollands Clean Energy Leader®-strategi, en vision som lanserades för över ett decennium sedan. T6 Methane Power-traktorn är nyckeln till att slutföra konceptet Energy Independent FarmSM och den sluter kretsen för ett komplett koldioxidneutralt kretslopp – från fält till energiproduktion och tillbaka till fältet.


Läs mer

Beprövad teknik

T6 Methane Power har en helt ny NEF 6,7 liters motor som FPT Industrial specifikt har utvecklat för användning i jordbruket. FPT Industrial är ledande inom powertrain-teknik med naturgas och har över 20 års erfarenhet i branschen samt hittills producerat 50 000 naturgasmotorer


Läs mer