Traktorer T6 METHANE POWER

ENERGY INDEPENDENT FARM

 

Energy Independent Farm är en ny metod där lantbrukare kan generera sin egen energi för att driva sina lantbruk och lantbruksmaskiner. Genom att använda endast en förnybar resurs, biometan, som lantbrukare kan tillverka från avfall eller energigröda. Biometan tillverkas med hjälp av ett cykliskt system som tillhandahåller en koldioxidneutral produktion. Det passar speciellt för användning av lantbruksfordon på gården eftersom lantbrukare redan har råmaterialen och plats för att skapa gasen. Det gör att lantbruksföretag inte bara försörjer sig med bränsle, utan de har även tillräckligt med energi, som biometan, som kan brännas för att skapa elektricitet för att försörja lantbrukets byggnader och tillgodose alla värmebehov. Utöver det kan den matas in i gasledningsnätet för hushållsbehov och användas för att skapa elektricitet som tillförs i det nationella elnätet för att försörja samhällen vilket skapar en verklig nyttig cykel.


Läs mer