Traktorer T6 METHANE POWER

MOTOR

Beprövade naturgasmotorer

• 100 % naturgasmotorer med dieselliknande prestanda
• CNG-, LNG- och biometankompatibla
• Stökiometrisk förbränningsstrategi, banbrytande under 1995 för ren förbränning och låg emission.
• Minskad driftskostnad och nära noll CO2-utsläpp vid användning med biometan.


Läs mer

Hållbarhet och prestanda

• Material med hög prestanda för maximal hållbarhet
• Strukturellt block och oljetråg med högt motstånd som specialkonstruerats för installation på traktor.
• Enkel 3-vägs katalysator för uppfyllande av Stage V utsläppskrav
• Lägre buller och vibration jämfört med diesel


Läs mer