BROMSNING OCH MARKGREPP

Helt säker och helt stabil transport

För dagens moderna lantbrukare och maskinstationer är transporter med hög hastighet en del av vardagslivet. Vare sig du kör mellan kunder eller fält på stora avstånd från varandra kommer du att uppskatta T7 Heavy Dutys enastående hantering på väg. Enastående sikt, noggrann Auto Command™ hastighetsreglering och ett urval av bromsalternativ gör att T7 Heavy Duty passar utmärkt för körning på väg.


Avancerad bromsteknik

De låsningsfria bromsarna i T7 Heavy Duty serien, som erhållit utmärkelser, hanterar varje hjuls bromsar separat för bättre inbromsning vid transport av tung utrustning. Som om det inte var tillräckligt gör ABS SuperSteer™ teknik att traktorn kan vända snävt genom att vridas kring ett kontrollerat och långsamt inre bakhjul.


Övervakningssystem för däcktryck

Förare kan kontrollera lufttrycket i upp till 16 däck med övervakningssystemet för däcktryck (TPMS). Sensorer på varje däck skickar signaler trådlöst till en antenn i hyttens tak. För varje däck kan föraren ange bästa arbetstryck för en viss arbetsuppgift. Tryckvärdena sparas under redskapsnamnet på IntelliView™ IV skärmen, så att du endast behöver spara inställningarna en gång. En varning på skärmen varnar sedan föraren om lufttrycket inte stämmer med idealvärdet. TPMS bidrar till effektivt arbete och varnar om trycken är felinställda samt ger en tidig varning, t.ex. vid risk för punktering på en vagn.


Säker bromsteknik

T7 Heavy Duty kan specificeras med avgasbroms, som aktiveras med en fotpedal, eller kan Auto Command™ utväxlingsförhållandet spärras manuellt vid bromsning. Tryck på fram/back-knappen på CommandGrip™ multifunktionshandtaget, i körriktningen, för att spärra utväxlingsförhållandet. Detta ger bättre motorbromsning, men det gör även att traktorn och släpet kan sakta ner samtidigt, för att undvika fällknivsfenomen på halt underlag.


Intelligenta släpvagnsbromsar

När en traktor och släp endast saktas in av transmissionen och motorbromsen kommer släpets tyngdkraft att skjuta mot traktorn. Denna tyngdkraft kan orsaka instabilitet, som kan öka risken för en fällknivssituation, särskilt i branta sluttningar eller på underlag med låg friktion som isiga vägar eller gräsmark. Intelligent Trailer Braking-systemet känner av inbromsningen av traktorns hastighet och beräknar inbromsningskraften med hjälp av en vridmomentsensor i transmissionen. En elektroniskt styrd släpbromsventil aktiverar sedan automatiskt släpets bromsar för att minska släpets hastighet i samma takt som traktorn. Inga ändringar krävs för släpvagnen.


CustomSteer™: variabelt rattutslag

CustomSteer™ funktionen, tillval, gör att du får kontroll över rattutslagen. Genom IntelliView™ skärmen eller ett anpassat reglage, kan du styra hur många rattutslag som behövs för att svänga fullt. Om du vill göra snäva svängar, exempelvis på vändtegen eller vid arbete med frontlastare, kan du programmera traktorn att svänga fullt med så få rattutslag som ett helt varv på ratten, istället för som standard fyra. Du sparar tid och ork.


Läs mer