COMMANDGRIP™ MULTIFUNKTIONSHANDTAG

 

Fingertoppsstyrning av upp till två hydraulventiler, som båda kan konfigureras med styrning av hydraulventiler.
Vändtegsautomatik II (HTS II). Tryck för att spela in, spara och aktivera vändtegsautomatik.
Tillvalet IntelliSteer® autostyrning, automatisk inkoppling av styrning.
Höjning/sänkning av trepunktslyft. Höjning/sänkning av frontlyft (tillsammans med knappen baktill på CommandGrip™).
Strömställare för fram/back


Knappen baktill

Knappen baktill på CommandGrip ™ ger åtkomst till ytterligare funktioner.


Upplysta knappar

Skärmknapparna har bakgrundsbelysning för att underlätta val av reglage i mörker


Funktioner

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. Hastighet framåt kan även styras med fotpedalen.
Inställning av målhastighet - det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer.
Val av målhastighet - du kan växla mellan tre målhastigheter.
4 körlägen för att passa ditt körsätt
Auto Mode. När den önskade hastigheten uppnås, Auto Command™ kommer då att matcha motorn och transmissionen för att behålla den.
Cruise-läge. Cruise läget ger föraren möjlighet att uppnå en förutbestämd hastighet genom ett enkelt knapptryck, för att upprätthålla den hastighet som ger bäst ekonomi och produktivitet.
Manuellt läge. Tillåter föraren att manuellt ställa in önskat motorvarvtal och hastighet framåt, oberoende av varandra.
Kraftuttagsläge. Så snart kraftuttaget är inkopplat, så kommer Auto Command™ arbeta för att uppnå ett konstant motorvarvtal.