HYDRAULSYSTEM

Kraftigt hydraulsystem

Alla T7 Heavy Duty traktorer har som standard ett avancerat hydraulsystem med closed centre för lastavkänning. Ger 165 liter/minut som standard, tillräckligt för de flesta arbetsuppgifter i lantbruket. För de flesta kunder med högt ställda krav på hydraulik ger tillvalet MegaFlow™ enastående flöde på 220 liter/minut (T7.290 och T7.315). Som om det inte var tillräckligt har New Holland konstruerat CCLS-systemet för att arbeta med maximal effektivitet. Fördelen? Full hydraulisk effekt finns alltid tillgänglig vid hydraulventiler och lyft, men endast så mycket som krävs. Resultatet? Lägre bränsleförbrukning.


Hantering av hydraulventiler

För att specialanpassa styrning av hydraulventiler för en viss förare har T7 Heavy Duty serien ett system för hantering av hydraulventiler. Det går att styra vilka strömställare på CommandGrip™ multifunktionshandtaget och på den inbyggda manöverpanelen (ICP) som styr en viss hydraulventil. Du kan även ange vilken paddel som ska manövrera den femte hydraulventilen. Dessa inställningar kan kopplas till ett visst redskap när de sparas, så att de går lätt att hämta.


Flödesreglering med IntelliView™ skärm

Med IntelliView™ pekskärm går det lätt att ställa in flödeshastighet till individuella ventiler. Bläddra genom menyerna och välj ventilreglering. Välj det uttag som du vill ställa in och dra skjutreglaget med fingret till önskad inställning. Arbetet utfört.


Upp till 8 elektroniska hydraulventiler

Hydraulventilerna på T7 är lätta att känna igen med färgkodade uttag och spakar. Alla åtta hydraulventilerna kan styras utan att lämna SideWinder™ II armstödet, så att du kan identifiera och arbeta med varje hydraulventil med hög precision. Fyra spakar för hydraulventiler finns på armstödet och två ventiler styrs antingen med de två ytterligare paddlarna till höger om IntelliView™ skärmen eller med CommandGrip™ handtaget eller med elektronisk joystick. Inställningar för flöde, tidsinställning och spärrlägen kan anges för att passa perfekt till aktuellt arbete.