PRECISIONSLANTBRUK

Tre fabriksmonterade styrningspaket

Vid beställning av T7 Heavy Duty går det att välja mellan tre olika styrningspaket. Detta innebär att T7 kommer direkt från fabrik med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller blomsterlök.

* Använder RTK korrektionssignal


Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T7 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ reglersystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/mängder för växtskyddsprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappning, styr doser och utsädesmängder, beroende på avkastningsdata, och undviker mistor. Detta optimerar insatserna för att maximera produktionen.


IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem

IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att hantera autostyrsystemet IntelliSteer®, tillval. IntelliView™-skärmar möjliggör en enkel programmering av ett antal olika styrningsvägar, från raka A-B-sträckor till det mycket komplexa IntelliTurn™- vändtegssystemet. IntelliTurn förbättrar effektiviteten genom att automatiskt rita och utföra den effektivaste svängen för att minimera tiden “utanför arbete” under vändningen, och för att säkerställa att redskapet hamnar rätt i arbetsområde på den önskade sträckan. Resultatet är ett system som automatiskt väljer den lämpligaste vändningen (Light bulb, Constant Arc eller Extended Path), ritar ut den mest effektiva vägen och utför den. Detta kan nu kombineras med HTS II (Headland Turn Sequencing), vilket gör att den sätts igång vid ett förinställt avstånd från vändtegen.


Tvåvägskommunikation

T7-serien har ISOBUS III-teknik. Detta innebär möjlighet till kommunikation mellan traktor och redskap, för informationsutbyte, vilket leder till att redskapet styr traktorns hastighet för att uppnå maximal produktivitet.


Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor. Det professionella paketet är nu kostnadsfritt under 1 år.

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp till din T7 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.