PRECISIONSLANTBRUK

Tre nivåer på fabriksmonterad noggrannhet

Vid beställning av T7 går det att välja mellan tre styrningspaket. Detta innebär att T7 kommer direkt från fabrik med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller blomsterlök.

* Använder RTK korrektionssignal


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T7 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ reglersystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/mängder för växtskyddssprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappning, samt styr dosering och utsädesmängder beroende på avkastningsdata, och mistor undviks. Detta optimerar insatserna för att maximera produktionen.


Läs mer

IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem och IntelliField™-system för datautbyte

IntelliTurn™, intelligent vändtegssystem, möjliggör helautomatisk vändtegsautomatik för traktorer utrustade med IntelliSteer®-autostyrning. Systemet beräknar automatiskt upp den mest effektiva vändtegsvändningen för att minimera den improduktiva tiden samt garantera att redskapet styrs tillbaka till arbetsområdet i önskat körspår. Detta kan nu kombineras med HTS II (vändtegsautomatik), vilket gör att systemet aktiveras på ett förinställt avstånd till vändtegen. Med den nya IntelliField™-tekniken kan du dela data för gränser, kartor och styrlinjer mellan traktorer som arbetar i samma fält, för att maximera maskinparkens effektivitet.


Läs mer

Tvåvägskommunikation

T7-serien kan fås med ISOBUS III-teknik. Detta innebär möjlighet till kommunikation mellan traktor och redskap, för informationsutbyte, vilket leder till att redskapet styr traktorns hastighet för att uppnå maximal produktivitet.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor. Nu kostnadsfritt Professional-paket under ett år

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp till din T7 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer