Traktorer T8 GENESIS™

AUTO COMMAND™-TRANSMISSION

Innovativ Auto Command™-transmission har avancerade New Holland-funktioner

New Holland har konstruerat och tillverkat över 25 000 Auto Command™ steglösa transmissioner (CVT), som erhållit flera utmärkelser. Auto Command™ transmissionen drar nytta av fyra direktdrivningspunkter med 100 % mekanisk effektivitet. Dessa punkter har precisionstillverkats för att säkerställa att de stämmer perfekt med de oftast använda varvtalen under tungt dragkraftsarbete, såbäddsberedning, arbete med hög hastighet på fält, t.ex. pressning eller slåtter, och transport med hög hastighet. Avancerat reglage med dubbelkoppling ger ännu bättre effektivitet. Det är helt enkelt den jämnaste och mest produktiva CVT som finns.


Läs mer

4 körlägen för att passa ditt körsätt

Autoläge. När önskad målhastighet nåtts matchar Auto Command™-motor och transmission för att bibehålla den.
Farthållarläge. Farthållarläget gör att föraren kan nå en inställd målhastighet med ett knapptryck och bibehålla hastigheten för optimal ekonomi och produktivitet.
Manuellt läge. Ger föraren möjlighet att manuellt ställa in det motorvarv och den körhastighet framåt som krävs, oberoende av varandra.
Kraftuttagsläge. Så snart kraftuttaget kopplas in kommer Auto Command™ att uppnå konstant motorvarv.


Läs mer

Tre inställbara målhastigheter för alla behov

Med Auto Command™-tekniken kan föraren ställa in en målhastighet mellan 20 m/h och 50 km/tim och reglera den till närmaste 0,01 km/tim. Inga steg. Ingen ändring av gruppväxel. Kontinuerlig hastighetsändring för att passa alla behov.


Läs mer

Anpassade transmissionsinställningar

Auto Command™ steglös transmission, som fått flera utmärkelser, har nu en trestegsinställning för acceleration och avsaktning. Den ”mjuka” inställningen är lämplig för varsamma riktningsändringar, vilket passar utmärkt under transport med hög hastighet eller vid arbete på halt underlag. Standardinställningen har utformats för normal aktivitet i fält. Den mycket snabba, aggressiva inställningen passar utmärkt när nästan omedelbara riktningsändringar krävs.


Läs mer

Aktiv stopp/start

En viktig säkerhetsfunktion i Auto Command™ är Aktiv StopStart. När traktorn står stilla förhindrar transmissionen att traktorn rör sig bakåt eller framåt, även med tung last. När transmissionen kopplar in drivningen finns ingen risk för att rulla bakåt på branta sluttningar. För säker uppställning går det lätt att koppla in en elektronisk broms via fram/back-spaken.


Läs mer

Balansera bränsleekonomi och produktivitet

När du arbetar i Auto- och Cruise-lägena, använd sänkningsreglageinställningen som kan justeras i konfigurationsskärmen för transmissionen på IntelliView™ 12-skärmen eller genom att gå till denna konfigurationsskärm via snabbvalsknappen på SideWinder™ Ultra-armstödet, för att begränsa det övre motorvarvtalet som krävs för att uppnå den önskade körhastigheten. Resultatet: du kommer upp i målhastigheten med mycket lägre motorvarv, vilket ger lägre bränsleförbrukning. I kraftuttagsläget, använd sänkningsreglaget för att reglera en godtagbar minskning av kraftuttagsvarvtalet, innan körhastigheten sänks.


Läs mer