Traktorer T8 GENESIS™

BROMSNING OCH MARKGREPP

Helt säker och helt stabil transport

För dagens moderna lantbrukare och maskinstationer är transport med hög hastighet en del av vardagslivet. Vare sig du kör mellan kunder eller fält med stora avstånd från varandra kommer du att uppskatta T8 Genesis™ enastående egenskaper på väg. Enastående sikt, noggrann Auto Command™ hastighetsreglering och ett urval av bromsalternativ gör att T8 Genesis™ passar utmärkt för körning på väg.


Läs mer

Bromsassiterad styrning för snäva svängar

För att kunna förbättra svängförmågan har den bromsassisterade funktionen utvecklats för T8 Genesis™-serien. Så snart svängen inleds appliceras en kontrollerad bromskraft på det bakre innerhjulet för att underlätta snäva svängar.


Läs mer

CustomSteer™ variabel styrningsutväxling

Tillvalet CustomSteer™-funktion låter dig ta kontroll över styrningen. Med hjälp av IntelliView™ 12-skärmen eller det särskilda reglaget kan du bestämma hur många varv på ratten som krävs från ändläge till ändläge. Om du vill svänga åt höger, t.ex. på vändtegen, kan du programmera traktorn att utföra en sväng från ändläge till ändläge med endast ett rattvarv, istället för de normala fyra varven. Det spar tid och kraft.


Läs mer

Säker bromsteknik

T8 Genesis™ kan specificeras med motoravgasbroms, som aktiveras med en fotpedal, eller kan Auto Command™ utväxlingsförhållandet spärras manuellt vid bromsning. Tryck på fram/back-knappen på CommandGrip™ multifunktionshandtaget, i körriktningen, för att spärra utväxlingsförhållandet. Detta ger bättre motorbromsning, men det gör även att traktorn och släpet kan sakta ner samtidigt, för att undvika att ekipaget knyter sig på halt underlag.


Läs mer

Övervakningssystem för däcktryck

Föraren kan kontrollera lufttrycket i upp till 16 däck med övervakningssystemet för däcktryck (TPMS). Sensorer på varje däck skickar signaler trådlöst till en antenn i hyttens tak. För varje däck kan föraren ange bästa arbetstryck för en viss arbetsuppgift. Tryckvärdena sparas under redskapsnamnet på IntelliView™ 12-skärmen, så att du endast behöver spara inställningarna en gång. Ett meddelande på skärmen varnar sedan föraren om lufttrycket inte stämmer med idealvärdet. TPMS bidrar till effektiv drift och varnar om trycken är felinställda samt ger en tidig varning, t.ex. vid risk för punktering på ett släp.


Läs mer