Traktorer T8 GENESIS™

HYDRAULIK

Kraftigt hydraulsystem.

Alla T8 Genesis™-traktorer har som standard ett avancerat hydraulsystem med slutet centrum för lastavkänning. De ger 157 liter/minut som standard, tillräckligt för de flesta användningsområden i lantbruket. För de flesta kunder med högt ställda krav på hydraulik ger tillvalet högt flöde och ett enastående flöde på 214 liter/minut. Som om det inte var tillräckligt har New Holland konstruerat CCLS-systemet för att arbeta med maximal effektivitet. Fördelen? Full hydraulisk effekt finns alltid tillgänglig vid hydrauluttagen och lyft, men endast så mycket som krävs. Resultatet? Lägre bränsleförbrukning.


Läs mer

Hantering av hydrauluttag

Det är nu ännu enklare att styra hydraulfunktionerna, eftersom varje hydrauluttag visas med ett färgat lysdiodsreglage. Placeringen av hydrauluttagsreglagen på SideWinder™ Ultra-armstödet är helt konfigurerbar, och föraren kan därmed välja vilket reglage som styr vilket hydrauluttag. Detta gör det lätt att anpassa användningen baserat på arbetsuppgiften och förarens önskemål.


Läs mer

Snabb och enkel inställning av flödesstyrningen

Med IntelliView™ 12-pekskärm går det lätt att ställa in flödeshastighet till individuella hydrauluttag. Bläddra genom menyerna och välj hydrauluttagsreglering. Välj det uttag som du vill ställa in och dra skjutreglaget med fingret till önskad inställning eller använd kodhjulet på det främre armstödet. Arbetet utfört.


Läs mer

Upp till 9 konfigurerbara elektroniska hydrauluttag

T8 Genesis™ hydrauluttag går lätt att känna igen med färgkodade kopplingar och spakar. Alla nio hydrauluttagen kan styras utan att lämna SideWinder™ II armstödet, så att du kan identifiera och arbeta med varje hydrauluttag med hög precision. Fem paddlar för hydrauluttag finns på armstödet och två hydrauluttag styrs antingen med de två ytterligare reglagen till höger om IntelliView™ 12-skärmen eller med CommandGrip™ handtaget eller med elektronisk joystick som nu kan styra upp till sex hydrauluttag. Inställningar för flöde, tidsinställning och spärrlägen kan anges för att passa perfekt till aktuellt arbete.


Läs mer