Traktorer T8 GENESIS™

PRECISIONSLANTBRUK

Tre fabriksmonterade styrningspaket.

Vid beställning av T8 Genesis™ går det att välja mellan tre styrningspaket. Detta innebär att den nya T8 Genesis™ kommer direkt från fabriken med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest exakta alternativet på 2,5 cm*. Detta är en stor fördel för precisionsodling, särskild vid odling av värdefulla grönsaker eller blomsterlök.

* Använder PLM RTK eller PLM RTK+ korrigeringssignal


Läs mer

IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem och IntelliField™-system för datautbyte

IntelliTurn™, intelligent vändtegssystem, möjliggör helautomatisk vändtegsautomatik för traktorer utrustade med IntelliSteer® autostyrning. Systemet beräknar automatiskt ut den mest effektiva vändtegsvändningen för att minimera den improduktiva tiden samt garantera att redskapet återförs till arbetsområdet i önskat spår. Detta kan nu kombineras med HTS II (vändtegsautomatik), vilket gör att systemet aktiveras på ett förinställt avstånd till vändtegen. Med den nya IntelliField™- tekniken kan du dela data för gränser, kartor och styrlinjer mellan traktorer som arbetar i samma fält, för att maximera maskinparkens effektivitet.


Läs mer

Tvåvägskommunikation

T8 Genesis™-serien är utrustad med ISOBUS II som standard eller ISOBUS III-teknik som tillval. ISOBUS III innebär möjlighet till kommunikation mellan traktor och redskap, för informationsutbyte, vilket leder till att redskapet styr traktorns hastighet för att uppnå maximal produktivitet. När traktorn är kopplad till en New Holland BigBaler aktiveras IntelliCruise™-funktionen, som styr traktorns körhastighet för att öka produktiviteten, förbättra förarkomforten, samt ge minskad bränsleförbrukning och optimerad inmatningshastighet vid varierande fält- och grödförhållanden. Systemet har två driftlägen, Charge Control Mode för maximal kapacitet eller Slice Control Mode för att få önskat antal skivor per bal.


Läs mer

Ett val mellan fyra alternativ

New Holland erbjuder kunderna att välja mellan fyra olika noggrannhetsnivåer
1. PLM 1 = 15 cm noggrannhet
2. PLM 2 = 5 cm noggrannhet
3. PLM 3 = 3 cm noggrannhet
4. PLM RTK & PLM RTK+ = 2,5 cm noggrannhet


Läs mer

PLM Cygnus-mottagare

Den nya PLM Cygnus-mottagaren ger en förbättrad maskinposition tack vare den integrerade terrängkompenseringen. Den möjliggör dessutom snabbare konvergenstider, liksom förbättrad tillförlitlighet under krävande förhållanden som vid arbete i dalar och skogsområden.


Läs mer