Traktorer T8 GENESIS™

ULTRA COMMAND™-TRANSMISSION

Full Powershift Ultra Command™ för hög effektivitet

Fullpowershifttransmissionen Ultra Command™ matchar en beprövad mekanisk effektivitet med New Hollands enkla styrning. Resultatet? En transmission som är enkel att ställa in och använda, med en växel för varje användningsområde. Kort sagt är det den mest effektiva Full Powershift som finns tillgänglig idag. Tillgänglig på T8.410–T8.435-modellerna ger CommandGrip™-handtagen en lätt åtkomst till automatiska funktioner som omfattar styrning av körhastigheten. Välj mellan 19x4 och 21x5 (40 km/tim ECO eller 50 km/tim) direkt drivning. Enkel användning är en standard.


Läs mer

GSM. Intelligent automatik.

New Hollands styrning av körhastigheten, GSM, är mer än bara ett automatiserat växlingssystem. Med CVT-funktioner använder det en kombination av data gällande motorns belastning, vald växel framåt och förarinställning, för att hantera både motorns och transmissionens varvtal för att optimera prestandan och ekonomin. GSM är enkel att installera och extremt effektiv, väl beprövad och driftsäker.


Läs mer

Fast körhastighet? GSM tar hand om det.

Under varierande belastningar ute på fältet kommer GSM automatiskt att bibehålla en fast körhastighet. Föraren ställer först in önskad arbetshastighet och väljer sedan GSMfunktionen. Det automatiska systemet matchar sedan motorns och transmissionens varvtal för att bibehålla den bestämda körhastigheten och tillhandahålla en perfekt balans för att bibehålla produktiviteten utan att äventyra ekonomin.


Läs mer

Fullt kommando under transporten

Under vägtransporten kommer GSM automatiskt att växla transmissionen i enlighet med belastnings- och gasreglageinställningarna. GSM börjar från din pullaway-växel och växlar automatiskt utväxlingsförhållandet hela vägen till din topphastighet.


Läs mer

IntelliView – överblick över växel och hastighet

IntelliView™ 12-skärmen, standard, kan konfigureras för att ge en särskild informationspanel på rutans vänstra sida som ger en klar visning av det ilagda utväxlingsförhållandet och traktorns varvtal.


Läs mer

Ultra Command™ Powershuttle

Fram- och backväxeln används med en spak på rattstången eller CommandGrip™-handtaget som monteras på SideWinder™ Ultra-armstödet. Den kan programmeras för att automatiskt hantera växlingarna under ett riktningsbyte för att matcha eller ändra hastigheterna framåt och bakåt. För mycket säker uppställning går det lätt att koppla in parkeringsbromsen med fram/back-spaken.


Läs mer