Vallskördemaskiner BOGSERADE SLÅTTERKROSSAR

Egenskaper

DiscCutter™ L and DiscCutter™ C

De förskjutna sidomodellerna DiscCutter™ L, tillgängliga med 3,11 meter arbetsbredd är utrustade med ett flytlägessystem med fjäder som reagerar med marktrycket för en jämn stubbhöjd.

Avancerad tillverkning

New Hollands avancerade och moderna fabrik i Kutno, Polen, är ett Centre of Excellence för vallskördemaskiner med konstruktion, testning och tillverkning i samma anläggning.

En stolt historia

Varumärket New Holland har blivit synonymt med avancerad teknik för grovfoderskörd, en obruten linje som sträcker sig mer än ett sekel tillbaka.

Galleri

Egenskaper

Robust rotorbalk

Rotorbalken är slåtterkrossens mest centrala del. Alla modeller drar fördel av rotorbalkens låga profil, med en helt slät undersida och en stor anläggningsyta som garanterar lågt marktryck och därmed skyddar både fältet och grödan under slåtterarbetet, för snabbare återväxt. Dessutom innebär den låga profilen att grödan kan snittas till en stubbhöjd på 40 mm och att du därmed kan skörda mer av din gröda.


Läs mer

Enkel att använda

Rotorbalkens vridna blad kan bytas ut snabbt och enkelt med ett särskilt verktyg. Underhållet är också enkelt tack vare att man kommer åt delarna ovanifrån. Lagernaven kan enkelt och snabbt demonteras för snabb service.


Läs mer

Ett urval av krossar

Kunderna kan välja mellan tre olika konfigurationer av krossar.
• PE-slagor är tillgängliga för alla modeller – dessa flexibla slagor i polyetylen är mycket flexibla, lätta och kräver minimalt underhåll. Idealiska för producenter av grovfoder; om en pinne tappas i grödan, skadar den inte djuren eller exakthacken.
• Stålslagor tillgänglig på modellerna DiscCutter L och DiscCutter C – hållbar och stark, krossar med stålslagor är idealiska när du arbetar på stenig eller sandig mark, eftersom de klarar stenslag och är konstruerade för att motstå extremt slitage.
• Gummivals tillgänglig på modellerna DiscCutter L och DiscCutter C – är konstruerad för känsliga grödor som t.ex. alfalfa och klöver. Tack vare den skonsamma krossningen bevaras fodervärdet.


Läs mer

Anpassad krossning

Beroende på grödan, dess vattenhalt och hur den ska användas kan krossningsgraden snabbt och enkelt justeras med ett enda handtag.


Läs mer

Idealisk strängform

Tack vare den höga körhastigheten, som är möjlig tack vare 85 % krossningsbredd, bildas bättre strängar som leder till ett mer effektivt övergripande arbete – idealiskt när slåtterkrossen följs direkt av en press eller exakthack.


Läs mer

TopDry™-funktion

Denna imponerande funktion, som är tillgänglig på modellerna DiscCutter™, DiscCutter™ L och DiscCutter™ C med PE-pinnar eller krossar med stålslagor, gör det möjligt att sprida grödan brett – upp till 85 % av arbetsbredden. Den ger en högre krossningsgrad, genom att aktivt leda in grödan i krossen. Den breda strängen exponerar mer av grödan för luften för att minska torktiden – idealiskt vid arbete i ogynnsamma väderförhållanden. Graden av yttorkning kan justeras med ett handtag.


Läs mer

Fullvinkeldrag för ökad produktivitet

De bogserade slåtterkrossarna har vinkelväxel vid draget. Man kan därför vända 90° med maskinen utan att det uppstår vibrationer i transmissionen.


Läs mer

TopSafe™-system

När du arbetar i stenig mark ger TopSafe™-funktionen enastående prestanda. Om slåtterkrossen kommer i kontakt med en sten eller ett utskjutande hinder, lyfts rotorbalken automatiskt över hindret för att undvika en kollision. Som en följd minskar skadorna och maskinens livslängd ökar. Detta systems känslighet styrs genom att justera två fjädrar med ett särskilt verktyg. Detta gör att slåtterkrossen kan glida fritt över marken, oavsett ojämnheter, samt ge en jämn stubbhöjd och underlätta återväxt. Detta system påverkar inte marktryckssystemet.


Läs mer

En mängd funktioner

Hela serien av bogserade DiscCutter™ L & DiscCutter™ C slåtterkrossar utnyttjar bredspridningssystemet TopDry™- systemet samt olika typer av krossar; välj mellan PE-slagor, stålslagor och gummivalsar beroende på din verksamhet.


Läs mer

Förbättrad produktivitet med centrumdrag

Centrumdraget gör det möjligt att skörda från antingen höger eller vänster sida och garanterar att slåtterkrossens hela bredd alltid används. Dessutom förhindrar den avsmalning och kördragen maximeras vid direkt pressning eller ensilageskörd. Fältkapaciteten kan ökas med 15 % eftersom vändtegstiden minskar och slåtterproduktiviteten ökar när fältet bearbetas från en sida.


Läs mer

Enkel justering

För att garantera en snabb och enkel justering kan följande parametrar justeras med ett enda verktyg
• TopSafe™-system
• Marktryck
• Stubbhöjd
• Bearbetningsgrad


Läs mer

Lägre marktryck

För att skydda grödan och underlätta återväxten har serien DiscCutter™ C & DiscCutter™ L konstruerats för att vara kompatibel med större flotationsdäck för att minska markpackningen.


Läs mer

Enkel att använda

En serie funktioner har inkluderats för att göra arbetet ännu enklare, och omfattar
• Ett fast stödben för enkel till- och frånkoppling.
• Hög markfrigång, idealiskt vid arbeten med tunga och skrymmande strängar.
• Hydraulisk inkoppling av transportläge.


Läs mer