Vallskördemaskiner FRONTBURNA SLÅTTERKROSSAR

Egenskaper

DiscCutter™ & DuraDisc™

New Hollands serie med frontburna rotorslåtterkrossar finns i två olika utföranden.

Avancerad tillverkning

New Hollands avancerade och moderna fabrik i Kutno, Polen, är ett Centre of Excellence för vallskördemaskiner med konstruktion, testning och tillverkning i samma anläggning.

En stolt historia

Varumärket New Holland har blivit synonymt med avancerad teknik för grovfoderskörd, en obruten linje som sträcker sig mer än ett sekel tillbaka.

Galleri

Egenskaper

Optimalt flöde

Modellerna DuraDisc™ F och DiscCutter™ F har konstruerats för att placera materialet mellan traktorns hjul för att förhindra att grödan kontamineras när hjulen kör över den. Slåtterkrossens rotorer roterar i samma riktning för att leda grödan till mitten av maskinen.


Läs mer

Markföljning

Utbudet av DuraDisc™ F frontburna slåtterkrossar har utmärkta markföljningsegenskaper tack vare sitt enkla men hållbara fjädringssystem. Fjädringen svarar för att ge en jämn snitthöjd i kuperad terräng. För att skydda slåtterkrossen från hinder som stora stenar rör sig hela slåtterenheten bakåt och uppåt.


Läs mer

Flytlägessystem

Modellerna DiscCutter™ F har ett flytlägessystem. Denna teknik kan kompensera för sidolut upp till 12° och vertikala lutningar upp till 55 cm och när rotorbalken är upphängd i Trapezsystemet lutar den bakåt när den rört sig bakåt, vilket gör den idealisk för arbeten på kuperade fält och garanterar ett jämnt snitt med minimal risk för jordkontaminering.


Läs mer

Krossalternativ

DuraDisc™ är en modell utan kross medan DiscCutter™ F serien är utrustad med PE-slagor.


Läs mer

Robust rotorbalk

Rotorbalken är slåtterkrossens mest centrala del. Alla modeller drar fördel av rotorbalkens låga profil, med en helt slät undersida och en stor anläggningsyta som garanterar lågt marktryck och därmed skyddar både fältet och grödan under slåtterarbetet, för snabbare återväxt. Dessutom innebär den låga profilen att grödan kan snittas till en stubbhöjd på 40 mm och att du därmed kan skörda mer av din gröda.


Läs mer

Enkel att använda

Rotorbalkens vridna blad kan bytas ut snabbt och enkelt med ett särskilt verktyg. Underhållet är också enkelt tack vare att man kommer åt delarna ovanifrån. Lagernaven kan enkelt och snabbt demonteras för snabb service.


Läs mer

PE-slagor är tillgängliga för Disccutter™ F modeller

Dessa flexibla slagor i polyetylen är mycket flexibla, lätta och kräver minimalt underhåll. Idealiska för producenter av grovfoder; om en pinne tappas i grödan, skadar den inte djuren eller exakthacken.


Läs mer