VAD VI GÖR?

VI GER GAMLA KOMPONENTER ETT NYTT LLIV

​​​​​Eftersom CNH Industrial inser vikten av att främja en cirkulär produktlivslängd, återbearbetar vi komponenterna för att erbjuda kunderna ett sortiment med REMAN-reservdelar, i linje med vägen mot en cirkulär ekonomi. ​​​​​​​

REMAN PRODUKTLIVSCYKEL