CONTROL ROOM

PROAKTIV FJÄRRSUPPORT

​​​​​​​​​​​​​​​​

 

PROAKTIV FJÄRRSUPPORT
Genom MyPLM® Connect övervakar New Hollands specialiserade tekniker, som arbetar i CONTROL ROOM ​, de anslutna maskinerna på distans, hämtar data och analyserar specifika koder, implementerar de nödvändiga lösningarna och förhindrar eventuella fel redan innan de inträffar.

 

När ett fel upptäcks och identifieras, meddelar systemet självt proaktivt återförsäljaren alla nödvändiga korrigerande åtgärder. Sedan kan återförsäljaren omedelbart ordna support på plats eller fjärrassistans för kunden och be en tekniker från New Hollands supportavdelning att implementera den snabbaste lösningen.
Utan avbrott i arbetet.


Läs mer