Hållbart lantbruk

Clean Energy Leader

 

En växande världsbefolkning och fler munnar att mätta betyder att lantbrukarna har ett stort ansvar för att producera mer livsmedel. Om man vill åstadkomma högsta möjliga produktivitet så måste man se till att även hålla miljön i toppskick. Genom att minska inverkan av lantbruk i lantbruksmiljön säkerställer du att miljön bibehålls längre så att du kan bruka jorden lika effektivt under många år in i framtiden. Vill du veta mer? Avancerade verktyg för att beräkna inverkan av ditt lantbruk och metoder för att minska denna inverkan. Om du vill veta mer, gå till:

www.carbonid.newholland.com
www.methanecalculator.newholland.com


Världens första metantraktor

New Holland har varit ledande sedan 2013 i utvecklingen av en metandriven teknik för lantbruk. Detta åtagande har kulminerat i genomförandet av världens första kommersiellt tillgängliga metandrivna traktor. När den drivs av biometan skapar den 80 procent mindre utsläpp totalt och praktiskt taget noll koldioxid samtidigt som den ger samma effekt, vridmoment och hållbarhet som en motsvarande dieseldriven traktor. Utöver det kan biometan tillverkas från restprodukter från växtmaterial och djur, och biprodukterna används som naturliga gödningsmedel. Detta är hur ett sant rättmätigt kretslopp ser ut.


Läs mer

Naturvård inom lantbruket: arbete i samklang med naturen ger ökad vinst

New Hollands sättare, växtskyddssprutor, PLM® och lösningar för fasta körspår bidrar till en hållbar hantering av jorden samt övervakning av restmaterial och insatser för att kraftigt reducera lantbrukets miljöpåverkan. Samtidigt som du på ett avsevärt sätt förbättrar din lönsamhet och produktivitet, blir naturvård inom lantbruket en hållbar verklighet.


Läs mer

ECOBraud: hållbar vinodling med mindre kolspår

ECOBraud omfattar hela serien med utrustning för vinodling, inklusive Braud druvskördare med bränslesparande Intelligent Management-teknik, tillsammans med specialtraktorer, och detta möjliggör en minskning av vinodlingens kolspår på upp till 40 procent. Detta bidrar till tio procent mindre totalt kolspår för varje vinflaska som produceras.


Läs mer