Clean Energy Leader

Din hållbara lantbrukspartner

I över ett decennium har New Holland varit Clean Energy Leader genom att aktivt främja och utveckla förnybart bränsle, system för att minska avgaser och hållbar lantbruksteknik. New Holland erbjuder dagens och morgondagens lantbrukare största möjliga urval av praktiska lösningar som ger ökad effektivitet och produktivitet, med samtidig respekt för miljön.

Vi tror på att lantbrukare kan använda teknik för att bidra till att reducera sitt beroende av fossila bränslen genom New Holland Clean Energy Leader®-strategin med dess fyra hörnstenar: Alternativa bränslen, effektiv produktivitet, hållbart lantbruk och ett företag som engagerar sig.


Läs mer