Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

TEKNISK TRÄNING – TEKNIKER I TOPPKLASS


Det är viktigt att din mekaniker känner till dina maskiner inifrån och ut. I takt med att maskinerna blir större kan stillestånd orsaka högre kostnader. Därför satsar New Holland Agriculture mycket på att certifiera teknikerna hos de officiella återförsäljarna genom teknisk utbildning för att alltid kunna erbjuda professionell service.

Utbildningen av teknikerna i Sverige planeras utifrån två parametrar. ”Vi ser både på vad återförsäljarna själva kräver av träning samt överväger områden där det finns behov av att stärka våra teknikers färdigheter”, säger Henrik Vangsfeldt, som är utbildningsledare och ansvarig för teknisk utbildning av tekniker i Norden och Baltikum. Henrik började arbeta för CNH Industrial för 34 år sedan och har sedan dess arbetat som mekaniker innan han började utbilda tekniker.

Träning på flera sätt
New Hollands träningsmoduler äger rum på handelshögskolan i Aars i Himmerland, Danmark, där New Holland har både instruktörer och flera maskiner. För teknisk utbildning får därför teknikerna både teoretisk kunskap om maskiner och praktisk erfarenhet inom området.

Teknikerna har dock flera möjligheter att mottaga träning. ”Det är också möjligt för mekanikerna att träna från verkstadens dator”, säger Henrik Vangsfeldt och fortsätter: ”Vi är medvetna om att vardagen kan vara pressad och därför erbjuder vi flertalet online kurser för våra tekniker”. Kurserna kan både ske individuellt på New Hollands webbutbildningsplattform eller i ett virtuellt klassrum via Skype.

Kunderna tycker att utbildade tekniker har bättre kunskap i sin maskin och är experter som kan bidra med mycket användbar information vilket kan optimera kundens användning av maskinen. ”Mekanikerna kan använda vad de lär sig”, säger Henrik Vangsfeldt. ”Vi hör från många mekaniker att de, t.ex., efter en GPS-kurs bättre kan hjälpa till med att hjälpa kunden med att få ut det optimala av sitt PLM system".

Utbildade tekniker kan optimalt vägleda en kund med sin kunskap vilket förbättrar serviceupple- velsen – både för kunden och teknikern.

Läs denna och andra artiklar i den senaste utgåvan av Blue & You här.Tillbaka till alla nyheter och händelser