Automationslösningar för balpressar

Automationslösningar för balpressar

​​​​

INTELLICRUISE™ GÖR ATT PRESSEN KAN ARBETA MED OPTIMAL PRESTANDA GENOM ATT STYRA TRAKTORNS HASTIGHET

Styrning av belastning:
• Traktorns hastighet anpassas för att uppnå optimal kapacitet.
• Den tid som behövs för att fylla inmatningskanalen och packargaffelns sensorer används som en indikation på hur mycket material som hamnar i balen vid varje slag på packargaffeln.
• Funktion: algoritmen använder (befintlig) inmatningskanalens triggers (belastningssensor).


Styrning av skivtjocklek:
• Traktorns hastighet anpassas utifrån skivans tjocklek. Systemet strävar efter att uppnå en användardefinierad mängd skivor.
• Funktionalitet: algoritmen använder en elektronisk kodare för balens längd (sensor för balens längd).
• Tillgänglighet: Alla storbalspressar med elektronisk ballängdssats.


Läs mer

INTELLIBALE

IntellBale automatiserar funktionerna för traktorstopp, knytning av balar och höjning och sänkning av bakluckan på New Holland rundbalspressar.

För pressar som är utrustade med ISOBUS-elektronik kan en valfri funktion aktiveras i pressens programvara för att ge automatiserad styrning av pressningscykeln:
• Traktorn stoppas automatiskt när den önskade balstorleken är uppnådd.
• Pressens baklucka höjs och sänks automatiskt för att kasta ut den knutna balen.

Efter att ha kastat ut den färdiga balen behöver föraren bara flytta traktorns körspak till framåtläge (eller trycka på knappen Shuttle framåt på multifunktionshandtaget), vilket sätter traktorn i rörelse och återgår till önskad pressningshastighet.
Nätlindning görs automatiskt.
Automationsalternativet är kompatibelt med New Holland-traktorer som har ISOBUS klass 3.

Exakt tillsatsapplicering: Alla New Holland BigBalers kan ha exakta tillsatssystem som är kopplade till vattenhaltsensorer i redskapet för att avge en exakt mängd tillsats till materialet för garanterad grovfoderkvalitet.


Läs mer