Automationslösningar för exakthack

Galleri

Automationslösningar för exakthack

​​​

INTELLIFILL: LÅT DIN FR-HACK FYLLA VAGNEN ÅT DIG

För att använda en exakthack krävs omfattande erfarenhet och hög koncentrationsnivå.
För maximal koncentration på materialflödet och förloppet på fältet används det högteknologiska 3D-kamerabaserade IntelliFill™-systemet, som automatiskt avkänner vagnens kant och övervakar fyllningen.
Oavsett vagnens storlek eller form styr detta system automatiskt utblåsningsrörets rörelse så att vagnen fylls perfekt upp till ovankanten, utan spill.


Läs mer

ROCKALERT

Principen är att en potentiometer kontinuerligt övervakar öppningen av den främre inmatningsvalsen. När en omedelbar acceleration av inmatningsvalsarna registreras stoppar programvaran omedelbart HydroLoc™-systemet.
Sensorkomponenterna sitter på utsidan till vänster om inmatningsvalsmodulen.
När RockAlert™ avaktiveras av föraren övervakar systemet fortfarande inmatningsvalsens rörelse och när ett föremål upptäcks visas "Stone missed" (sten missad) i ett popup-fönster på skärmen.


Läs mer

ACTIVELOC™ TEKNIK: VATTENHALTANPASSAD SNITTLÄNGD

FR har nu den revolutionerande ActiveLoc™-tekniken. Vattenhaltsavkänning i realtid används i kombination med parametrar för förinställd snittlängd för att reglera snittlängden beroende på vattenhalten. Detta ökar densiteten för ensilage i plansilon samt förbättrar ensilagets kvalitet, vilket ger en bättre näringsprofil.


Läs mer

EXAKT TILLSATSAPPLICERING

Alla New Holland exakthackar kan utrustas med exakta tillsatssystem som är kopplade till vattenhaltsensorer i maskinen för att avge en exakt mängd tillsats till materialet för garanterad grovfoderkvalitet.


Läs mer