Automationslösningar för tröskor

Galleri

Automationslösningar för tröskor

​​​

INTELLICRUISE I

• IntelliCruise automatiska system för inmatning av material anpassar automatiskt skördetröskans hastighet till mängden material.
• Mängden material mäts innan den når rotorerna för att se till att skördetröskan justeras i väntan på förändrade förhållanden.
• Den omedelbara justeringen av skördetröskan säkerställer att mängden material som når de dubbla rotorerna är konstant och maximerad för att ge optimal tröskkapacitet och total effektivitet på skördetröskan.


Läs mer

INTELLICRUISE II

IntelliCruise II har tre tillgängliga strategier:
• (Ny) maximal kapacitet: Maskinen ökar körhastigheten för att nå maximal motorbelastning eller maximal körhastighet.
• Fast genomströmning: Skördetröskan kommer att variera körhastigheten för att bibehålla ett fastställt flöde (bibehåller samma produktivitet vid varierande avkastning).
• Begränsat spill: Maskinen kommer att variera körhastigheten för att bibehålla ett fastställt flöde. Om inmatningens spillnivå på 50 % överskrids minskas grödans genomströmning för att begränsa spill.

Förarna kan justera dessa gränser genom:
• Maximal motorbelastning: motorbelastning i % som inte kommer att överskridas
• (Ny) Inställning av maximal körhastighet: användardefinierad maximal körhastighet
• Inställning av inmatningshastighetens känslighet: användardefinierad respons för Intellicruise II


Läs mer

INTELLISENSE

New Holland IntelliSense-system optimerar kontinuerligt och automatiskt inställningarna för urtröskning och såll för att minska spill, öka kärnkvaliteten och minska bränsleförbrukningen. Dessutom försöker systemet alltid att öka skördetröskans produktivitet, inom de spillgränser som föraren har fastställt.

• Föraren kan välja mellan fyra strategier: begränsat spill, bästa spannmålskvalitet, maximal kapacitet eller fast genomströmning.
• Användargränssnittet är mycket enkelt och gör att även nybörjare kan köra en Cr-skördetröska som ett proffs.
• IntelliSense™ arbetar med följande grödor: vete, raps, majs, korn, sojabönor och, nytt för denna säsong, ris. Vi vidarutvecklar systemet fortlöpande för andra grödor.


Läs mer