Korrektionssignaler

Galleri

Korrektionssignaler

​​​​​​

 

Den vanliga GPS-signalen som din telefon eller din bils GPS använder ger inte tillräcklig noggrannhet för lantbruket. Det är därför New Holland har utvecklat ett flexibelt produktutbud av korrektionssignaler som används för att korrigera den vanliga GPS-signalen för att tillhandahålla en exakt positioneringstjänst för lantbruket. New Holland är också medvetna om att kundernas behov och sättet att arbeta på varierar globalt, så våra korrektionssignaler är utvecklade för att passa alla behov genom att tillhandahålla en basnoggrannhet, medelhög noggrannhet eller hög noggrannhet.


Läs mer

PLM RTK+ - 1,5 CM NOGGRANNHET NÄR SOM HELST, VAR SOM HELST

PLM RTK+ är en lösning med hög noggrannhet som helt hanteras av New Holland och bygger på ett mycket tätt nätverk av RTK-basstationer i hela regionen. Densiteten och de certifierade koordinaterna för varje basstation gör att vår PLM RTK+-lösning kan ge ner till 1,5 cm noggrannhet. Till skillnad från traditionella RTK-tjänster, som endast ger korrigering för GPS-signal, ger PLM RTK+-lösningen korrektion för flera satellitkonstellationer (som GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) för att garantera en robust tjänst, även i svåra miljöer, som att arbeta längs trädlinjer. Vår korrektionssignal levereras via Internet. New Hollands telematikmodem eller modem från tredje part är kompatibla med tjänsten. Modemet ansluts till vårt RTK-nätverk via internet och RTK-datakorrektioner överförs till GPS-mottagaren som är monterad på maskinen. PLM RTK+-korrektionstjänster är kompatibla med nästan alla lantbruksmaskiner och GNSS-mottagare. Detta beror på att vi använder RTCM-formatet, ett standardiserat kommunikationsprotokoll mellan tillverkare.

PLM RTK+ är en abonnemangsbaserad RTK-korrektionstjänst som levererar högkvalitativa modellerade GNSS-korrigeringar till alla användare som arbetar inom nätverksgränsen.


Läs mer

RTK-Fill

New Hollands GPS-mottagare erbjuder RTK-överbryggningsteknik. Tekniken är en inbyggd funktion i mottagaren som möjliggör fortsatt drift av mottagaren i upp till 20 minuter när RTK-korrigeringarna störs på grund av en avbruten mobilanslutning eller annan källa till avbrott. RTK-överbryggningstekniken på Cygnus-seriens mottagare är känd som RTK Fill.


Läs mer

PLM-SATELLIT LEVERERADE KORREKTIONSSIGNALER FRÅN 15 TILL 5 CM NOGGRANNHET

PLM 1, PLM 2 och PLM 3 satellitlevererade korrektionssignaler är endast tillgängliga via New Holland-återförsäljare. Det breda noggrannhetsområdet för PLM-satellitsignaler säkerställer att kunderna kan hitta en lösning som passar deras sätt att arbeta på och budget. Dessa korrektionssignaler är specifikt avsedda att användas av PLM Cygnus-mottagaren och ger ett förenklat val av korrigeringssignal för att ha upp till 5 cm noggrannhet.


Läs mer