PLM ISOBUS: Universal terminal (UT) och Task Controller

Galleri

PLM ISOBUS: Universal terminal (UT) och Task Controller

PLM ISOBUS UNIVERSAL TERMINAL

ISOBUS Universal Terminal kan användas för att styra ett stort antal redskap, inklusive balpressar och sprutor.
En skärm styr alla arbetsuppgifter. Genom att använda en enda skärm kan du växla mellan olika uppgifter ännu snabbare och få en bättre översikt.


Läs mer

PLM ISOBUS TASK CONTROLLER

ISOBUS Task Controller skickar kommandon till ISOBUS-kompatibla redskap för att ändra dess åtgärder baserat på GPS-positionen.
Slå automatiskt på/av sektioner vid sådd och sättning
Minskar överlappning av utsäde och gödsel.
Styrd tilldelning med hjälp av karta
Kartlägg och logga jobbdatum.
En lösning med en skärm på New Hollands maskiner för att använda viktiga traktorfunktioner, autostyrning och styrning av en blandad maskinpark.


Läs mer