Управління Внесенням Органічних Добрив

Системи управління нормами внесення: оптимізація матеріальних витрат для підвищення прибутковості

Управління Внесенням Органічних Добрив​

СИСТЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОЛЬОВИХ РОБІТ PLM®

Щоб кожен квадратний сантиметр поля використовувався максимально ефективно, пропонується повний спектр систем та обладнання для оптимізації польових робіт. Системи диференційованого внесення та автоматичного управління секціями дозволяють підвищити врожайність і скоротити витрати за рахунок зменшення перекриття та пропусків. Система моніторингу врожайності на зернозбиральних і кормозбиральних комбайнах у поєднанні зі спеціалізованим програмним забезпеченням PLM® надає можливість визначити врожайність культур на кожній ділянці поля та спланувати заходи для підвищення врожайності там, де вона низька. Досконала технологія моніторингу вологості культури дозволяє визначити необхідну норму додавання інокулянтів при збиранні фуражних культур чи тюкуванні, а також точно підрахувати витрати на сушіння зібраного врожаю.


Показати деталі

УПРАВЛІННЯ ВНЕСЕННЯМ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

Щоб кожен квадратний сантиметр поля використовувався максимально ефективно, пропонується повний спектр систем та обладнання для оптимізації польових робіт. Системи диференційованого внесення та автоматичного управління секціями дозволяють підвищити врожайність і скоротити витрати за рахунок зменшення перекриття та пропусків. Система моніторингу врожайності на зернозбиральних і кормозбиральних комбайнах у поєднанні зі спеціалізованим програмним забезпеченням PLM® надає можливість визначити врожайність культур на кожній ділянці поля та спланувати заходи для підвищення врожайності там, де вона низька. Досконала технологія моніторингу вологості культури дозволяє визначити необхідну норму додавання інокулянтів при збиранні фуражних культур чи тюкуванні, а також точно підрахувати витрати на сушіння зібраного врожаю.


Показати деталі

Внесення рідких добрив

• Точне регулювання норм і моніторинг внесення рідких органічних добрив для зменшення витрат і дотримання екологічних вимог. • Складання карт внесення та регулювання норм з урахуванням властивостей органічних добрив і стану ґрунту. • Реєстрація місць внесення та запис інформації про виконані роботи, включаючи склад внесеної речовини.


Показати деталі

Внесення сухих органічних добрив

• Точне внесення сухих органічних добрив і картографування виконаних робіт на ходу за допомогою монітора FM-750™. • Реєстрація місць внесення та запис інформації про виконані роботи, включаючи склад внесеної речовини.


Показати деталі