ECONOMISCHE EN MILIEUVRIENDELIJKE VOORDELEN VAN T6 METHANE POWER-TRACTOR

Methaan calculator

Met deze rekenmachine kunt u de specifieke en persoonlijke kostenbesparingen bij het gebruik van methaan simuleren. De berekening houdt rekening met brandstof- en onderhoudskosten, inclusief olie en vloeistoffen. Ook wordt de vermindering van CO2-uitstoot berekend bij gebruik van aardgas of biogas.