Kartläggning av fältdata

Precision i jordbruket som är inbyggd i New Hollands produktserier ger realtidsinformation för att maximera både skörde- och utrustningsprestanda.

MODELLER

Utforska tillgängliga modeller

Combine Field Data Recording Solutions
Lösningar för fältdataregistrering vid tröskning
forager-field-data-recording-solutions-overview
Lösningar för registrering av fältdata vid arbete med exakthack
Baler Field Data Recording Solutions
Lösningar för registrering av fältdata vid pressning