Roll Baler
ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

ROLL BALER

ROLL BALER

UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

Modellerna Roll Baler 125 med fixkammare och Roll Baler 125 Combi erbjuder lantbrukare och maskinstationer det bästa urvalet av pressar med fixkammare. Robust konstruktion och total enkelhet matchas med utmärkta prestanda i de mest krävande förhållandena. De nya modellerna Roll Baler 125 har utvecklats betydligt för att förbättra prestandan och underlätta arbetet vilket är en betydande fördel. Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi som lätt kan särskiljas med sin nya stil blir det första valet för dem som söker en press avsedd för tunga grödor i krävande förhållanden. De viktigaste förbättringarna på Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi är:

Funktioner

 • DET BREDASTE SORTIMENTET FÖR BALNINGSEXPERTER

  New Holland har ett långt och lysande arv inom balning som sträcker sig tillbaka till när själva balningen började. I över sju årtionden av kontinuerlig utveckling, oräkneliga innovationer som revolutionerat balningens effektivitet, produktivitet och komfort har införts som idag gör New Holland till världsledande inom balningsteknik.
 • DRAG OCH PICKUP

  Fem pickupaxlar på 2,3 m

  • Den nya och breda pickupen med en robust dubbel kurvbana har utvecklats från den beprövade konstruktionen som används på New Holland BigBalers och Roll-Belt pressar, innehållande det bästa av de båda. Konstruerad för att klara tjocka strängar
  • Den nya konstruktionen med fem pickupaxlar med 160 höghållfasta 5,5 mm pickup-pinnar, kan användas vid högre hastigheter och resulterar i ett rent arbete
 • FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR BEARBETNING AV MATERIAL

  Från pickupen är materialets inmatning i balkammaren av högsta betydelse för både prestanda och produktionen av en jämn och stabil bal. Med det beprövade New Holland rotorinmatningssystemet, drar Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi pressarna fördel av en förbättrad hantering av CropCutter™-systemet med 20 knivar. Genom att välja hackningsgraden med ett urval av lätt utbytbara knivuppsättningar minskas driftsstoppen och produktiviteten ökar.

 • STORA VALSAR FÖR EN SÄKER START OCH MINIMALT SPILL

  Roll Baler 125-modellerna, som har fixkammare, är robust byggda för att kunna hantera tunga balar. Den rejäla balkammaren har 18 kallformade valsar. Dessa är 200 mm i diameter och har nu en ytprofil. Detta förbättrar en fullständiga kontakt med materialet för en positiv start på processen men anpassas för att ställa valsarna nära varandra för ett minskat spill. Prestandan i svåra förhållanden har förbättrats för att garantera att balarna är täta och har jämn form. Produktiviteten har ökat tack vare nya täckplåtar som monterats för att undvika anhopningar. Kombimodellerna är även utrustade med en ytterligare främre fyllnadsplåt. För att förbättra balkammarrullarnas hållbarhet har bussningsriktningen optimerats maximalt. Bakluckans låssystem och det sänkbara bordets ledarmar är nu monterade på nya smörjbara bussningar.

 • EN SÄKER BAL MED NÄT ELLER PLASTFILM

  New Holland har frågat kunderna hur de arbetar med sina pressar och hur de använder balarna som de pressar. Detta har lett till att Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi har olika nät-/plastfilmslindningssystem.
 • KONSTRUERAD FÖR EN PROBLEMFRI INPLASTNING

  New Holland har fortsatt att förfina inplastningsprocessen som först användes på 548 Combi redan 2003. Inplastaren på Roll Baler 125 Combi har konstruerats för att de nypressade balarna direkt ska plastas in, även vid svår terräng, och för att den ska vara driftsäker, oavsett om det är varmt eller kallt väder, tack vare de dubbla satellitarmarna som är tillräckligt snabba för att kunna linda det antal plastlager som slutanvändaren kräver.
 • KOMPAKT KONSTRUKTION FÖR STABILITET

  Roll Baler 125-modellerna är byggda för att klara även besvärlig terräng. Även när balkammaren fylls och inplastaren på Combimodellerna är igång förblir tyngdpunkten låg. De nya Roll Baler 125-modellerna erbjuds med större däckurval.
 • INTUITIV OCH LÄTT

  • Viktig information visas klar och logiskt
  • Vänster och höger indikatorer garanterar en jämn balform
  • Hela pressnings- och inplastningsprocessen visas på skärmen
  • Välj sju olika ikoner för att visa information på skärmen
  • Välj aktivering av knivar, sänkbart golv eller pickup med ett knapptryck
  • Plus- och minusknappar för enkel justering av densiteten
  • Manuell eller automatisk funktion
  • Programmera i förväg in typ av gröda som ska pressas
  • Upp till tjugofem jobb kan sparas
 • KRAFTIGT BYGGD, MÅNGSIDIG PRESTANDA

  Roll Baler-modellerna har specifikt konstruerats för krävande användning på djurgårdar och hos maskinstationer. De har byggts för hantering av tungt gräs, kompakt hö och övrigt grovfoder. De pressar torr halm, samlar ojämna strängar och hanterar svåra marker.
  Kraftiga och mångsidiga.
  Nyckelfunktionerna omfattar:
  1 - Specialkonstruerat chassi för att klara mycket tunga balar
  2 - Robusta kedjehjul
  3 - Individuella drivkedjor som var och en väljs för att matcha jobbet
  4 - Lincoln centralsmörjning som standard (viktiga lager och kedjor) Nya olje- och fettbehållare med stor volym
  5 - Robusta smorda glid- och rullager
  6 - Central växellåda
  7 - Robust och beprövad New Holland pickup med fem pickupaxlar
 • UPP TILL 20 % SNABBARE

  Roll Baler 125 Combi tar det väl beprövade In-line-lindningssystemet från föregående modeller inklusive möjligheten för föraren
  välja mellan 500 mm eller 750 mm plastfilm. I kombination med den höga hastigheten för de dubbla satellitarmarna, innebär detta:

  • Snabb inplastning
  • Linda med flera skikt utan att produktiviteten påverkas
  • Matchar automatiskt antalet skikt som valts för lindningsbordets hastighet
  • Extra balrotation för att säkerställa att plastfilmens ände sitter säkert fast
  • Lättare lastning av nya plastfilmsrullar
  • Extra inplastningskapacitet med 10 valsar
  • Fullständigt täta förvaringslådor för nät och plast
  • Nedfällningsbara stolpar underlättar lastning av extra rullar
  • Förvaringslådorna öppnas stort för bättre åtkomst vid service
 • 360°: ROLL BALER

  Driftsstopp är produktionens fiende. New Holland har arbetat hårt för att garantera att alla Roll Baler-modeller är lätta att ställa in, okomplicerade att köra och har enkla servicekrav. De fina detaljerna har noggrant övervägts. Det är enkelt att lägga in nya rullar med nät och film. Daglig smörjning och rutinkontroller är lätta att komma ihåg och utförs på enkelt sätt. Nya Roll Baler har fått ett antal förbättringar för att öka hållbarheten, produktiviteten och kundnöjdheten.

 • 1974

  New Holland lanserar press 850 med fixkammare
MODELLER

Utforska tillgängliga modeller

Roll Baler 125

Roll Baler 125

Baldiameter (cm)
125
Balbredd (cm)
122
Roll Baler 125 Combi

Roll Baler 125 Combi

Baldiameter (cm)
125
Balbredd (cm)
122

Tekniska Specifikationer

Balens storlek

Baldiameter (cm)
Balbredd (cm)

Pickup

Inmatning

CropCutter™-system

Balformning

Lindning

Inplastning

Pressens dimensioner

Däck

Axlar

Balmatta

Balutkastare

Balvändare

Ladda ner broschyrer