Roll -Belt
ÄNDRA DITT SÄTT ATT PRESSA BALAR

ROLL-BELT

white dots
ENASTÅENDE KAPACITET Tänk dig flexkammarproduktivitet. Tänk dig New Holland Roll-Belt-press. Kapaciteten har ökats med upp till 20 % tack vare den nykonstruerade pickupen.
BALKVALITET Roll-Belt garanterar balar av högsta kvalitet. Alltid. Ett helt nytt system för avkänning av TS-halten använder två tallrikar på var sida av balkammaren för att räkna ut genomsnittlig TS-halt, möjliggör att föraren kan reagera i realtid för ändrade pressförhållanden.
ENKELT ÄGANDE Roll-Belt pressen är skapad för arbete i fält och effektiva service- och underhållsarbeten betyder att den tillbringar mer tid i fält för pressning i stället för att servas.
ABSOLUT GLÄDJE VID PRESSNINGEN Teknik med sänkbart golv som kan aktiveras från hytten, tillsammans med kontroller av densiteten som både ökar produktiviteten och minskar ansträngningar för föraren.
ROLL-BELT

PRESSNING PÅ ETT NYTT SÄTT

New Holland har varit ledare inom Roll-Belt pressegmentet i över 25 år och har introducerat en serie banbrytande nyheter som revolutionerade sättet på hur pressar med flexkammare fungerar idag. Över 275 000 Roll-Belt pressar arbetar runtom i världen i lantbrukares och maskinstationers experthänder för att ta hem skörden. Den senaste generationen är avsedd för att omdefiniera rundbalspressning med avancerad Roll-Belt-teknik som kan förbättra kapaciteten med upp till 20 % och densiteten med upp till 5 %. Utöver det kan förarna välja mellan balstorlekarna 150 cm och 180 cm för att passa sina personliga krav. Roll-Belt pressen väcker även uppseende med sin distinkta design som gör att den ligger i en klass för sig.

Funktioner

 • DET SNABBASTE SÄTTET ATT TÖMMA FÄLTET

  Pickup-funktionen är kanske den viktigaste delen i din Roll-Belt press. New Holland har fullständigt konstruerat om pickupen på 2,3 meter för att öka kapaciteten med upp till 20 %. Om detta inte räcker garanterar den moderna pressningstekniken ett jämnt flöde för en kontinuerlig högkapacitetspressning.
 • FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR BEARBETNING AV MATERIALET

  Vad ska dina balar användas till? Eftersom ingen uppgift är den andra lik erbjuder Roll-Belt pressen, olika lösningar för bearbetning av materialet för att passa dina personliga krav. ActiveSweep™-systemet transporterar materialet från pickupen direkt till pressens kammare för bearbetning. Alternativet SuperFeed™ tillåter en rak, genomgående bearbetning för att bibehålla lång halm. Modellerna CropCutter™ garanterar en extra fin hackning för de tätaste, mest näringsrika ensilagebalarna. Oberoende av grödan, odlingsförhållanden eller användningsprofilen, finns det en Roll-Belt för dig.
 • FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR BEARBETNING AV MATERIALET

  Vad ska dina balar användas till? Eftersom ingen uppgift är den andra lik erbjuder Roll-Belt pressen, olika lösningar för bearbetning av materialet för att passa dina personliga krav. ActiveSweep™-systemet transporterar materialet från pickupen direkt till pressens kammare för bearbetning. Alternativet SuperFeed™ tillåter en rak, genomgående bearbetning för att bibehålla lång halm. Modellerna CropCutter™ garanterar en extra fin hackning för de tätaste, mest näringsrika ensilagebalarna. Oberoende av grödan, odlingsförhållanden eller användningsprofilen, finns det en Roll-Belt för dig.
 • FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR BEARBETNING AV MATERIALET

  Vad ska dina balar användas till? Eftersom ingen uppgift är den andra lik erbjuder Roll-Belt pressen, olika lösningar för bearbetning av materialet för att passa dina personliga krav. ActiveSweep™-systemet transporterar materialet från pickupen direkt till pressens kammare för bearbetning. Alternativet SuperFeed™ tillåter en rak, genomgående bearbetning för att bibehålla lång halm. Modellerna CropCutter™ garanterar en extra fin hackning för de tätaste, mest näringsrika ensilagebalarna. Oberoende av grödan, odlingsförhållanden eller användningsprofilen, finns det en Roll-Belt för dig.
 • DEN PERFEKTA BALEN FÖR DITT ARBETE

  New Holland har fulländat pressningen och dess 275 000 Roll-Belt pressar är vittnen till den här framgången. Kombinationen av både valsar och remmar garanterar att balarna är perfekt formade med en tät kärna. Utöver det gör en täthet över hela balen att de motstår en omfattande hantering och förbättrar ensileringsprocessen hos ensilagebalar. Flexkammartekniken innebär att man kan variera storleken på balen som tillverkas i steg om 5 cm, från 90 cm till 150 eller 180 cm för att förbättra flexibiliteten i pressningen.
 • SKRÄDDARSYDDA LINDNINGSALTERNATIV

  Effektiv lindning är det som krävs för en fin bal istället för ett berg av material. New Holland vet även att det ena fältet inte är det andra likt och därför finns det två lindningsalternativ: endast nät eller balgarn och nät. Det sista alternativet är perfekt för maskinstationer som arbetar med olika kunder. Hela lindningssystemet har även uppgraderats för att snabba på processen och för att förbättra precisionen för att alltid leverera en klassledande balform.
 • SKRÄDDARSYDDA LINDNINGSALTERNATIV

  Effektiv lindning är det som krävs för en fin bal istället för ett berg av material. New Holland vet även att det ena fältet inte är det andra likt och därför finns det två lindningsalternativ: endast nät eller balgarn och nät. Det sista alternativet är perfekt för maskinstationer som arbetar med olika kunder. Hela lindningssystemet har även uppgraderats för att snabba på processen och för att förbättra precisionen för att alltid leverera en klassledande balform.
 • LÄTT STYRNING AV PRESSEN

  Roll-Belt pressen kan utrustas med ett urval skärmar för att passa dina personliga krav från basmodellen Bale Command™ Plus II eller toppmodellen IntelliView™ IV färgpekskärm. Du kommer att kunna hantera alla viktiga pressningsparametrar bekvämt inifrån hytten. Roll-Belt-serien har en automatisk lindningsteknik så när din bal har nått den förinställda storleken börjar lindningen automatiskt. Om du redan har den skärm som du vill ha har det kompatibla ISOBUS-alternativet utformats för dig.
 •  

  Breda däck med dimensionen 500/55-R20 som tillval, minskar markpackningen för att underlätta återväxten för nästa skörd. De ger även en bekvämare vägtransport.
 • NEW HOLLAND HAR GOD ERFARENHET AV ROLL-BELT PRESSNING

  New Holland uppfann de moderna pressarna för över 70 år sedan när världens första självbindande pickuppress uppfanns 1940 och en oupphörlig strävan efter ständig innovation inleddes. Den första rundbalspressen lanserades för 40 år sedan 1974. 1989, bara 15 år senare, tillverkades modellen 630, den första Roll-Belt pressen och resten är som sagt historia. Dagens Roll-Belt pressar tillverkas New Hollands barndomshem och Centre of Round Baling Excellence i Pennsylvania, USA. De har konstruerats och utvecklats i Plock, Polen, i samarbete med New Hollands Centre of Harvesting Excellence i Zedelgem, Belgien. Ett omfattande globalt testprogram som sett en produktion av mer än 125 000 balar bli pressade innebär att din Roll-Belt press säkert uppfyller dina personliga krav.
 • 360°: ROLL-BELT-PRESS

  Den nya Roll-Belt-pressen har konstruerats för att förenkla det dagliga underhållet. Alla servicepunkter kan nås när pressen står helt stilla. Optimal åtkomst för service innebär att dessa pressar tillbringar mer tid på fältet.
 • ÄNDLÖSA REMMAR FÖR ÄNDLÖS PRESSNINGSEFFEKTIVITET

  • De fyra ändlösa remmarna på 273 mm bredd har en förbättrad pålitlighet och ger minskat spill av gröda
  • Konstruerade i avancerat material har de självrensande remmarna speciellt konstruerats för att ha en bättre kontakt med materialet. Speciellt i kort gräs
  • Jämnt tryck utvecklas för jämnare balbildning
  • Minskad slirning av remmen ökar varaktigheten samtidigt som mindre underhåll krävs
MODELLER

Utforska tillgängliga modeller

ROLL-BELT

Roll-Belt 150 ActiveSweep™

Diameter min. / max. (cm)
90 / 150
Bredd (cm)
120
ROLL-BELT

Roll-Belt 150 SuperFeed™

Diameter min. / max. (cm)
90 / 150
Bredd (cm)
120
ROLL-BELT

Roll-Belt 150 CropCutter™

Diameter min. / max. (cm)
90 / 150
Bredd (cm)
120
ROLL-BELT

Roll-Belt 180 ActiveSweep™

Diameter min. / max. (cm)
90 / 180
Bredd (cm)
120
ROLL-BELT

Roll-Belt 180 SuperFeed™

Diameter min. / max. (cm)
90 / 180
Bredd (cm)
120
ROLL-BELT

Roll-Belt 180 CropCutter™

Diameter min. / max. (cm)
90 / 180
Bredd (cm)
120

Tekniska Specifikationer

Baldimensioner

Diameter min. / max. (cm)
Bredd (cm)
Längd (m)
Bredd / Höjd på 380/55-17-däck (m)
Bredd / Höjd på 480/45-17-däck (m)
Bredd / Höjd på 500/55-20-däck (m)

Traktorns krav

Huvuddrivsystem

Pickup

Inmatningssystem

Balformning

Lindningssystem

Baldensitetsystem

Elektroniskt styrsystem

Bromsar

Max. körhastigheter

Balramp

Service

Vikt (Max.)

Standardutrustning

Ladda ner broschyrer