Hållbart jordbruk New Holland

Hållbart jordbruk

DIN PARTNER FÖR HÅLLBART JORDBRUK

Clean Energy Leader

I över ett decennium har New Holland etablerat sig som Clean Energy Leader för sitt aktiva främjande och utveckling av förnybara bränslen, system för utsläppsminskning och hållbar jordbruksteknik. New Holland erbjuder dagens och morgondagens lantbrukare det bredaste urvalet av tillgängliga lösningar som förbättrar effektiviteten och produktiviteten, samtidigt som miljön respekteras.
New Hollands Clean Energy Leader®-strategi bygger på övertygelsen att lantbrukare kan använda teknik för att minska sitt beroende av fossila bränslen och baseras på de viktiga pelarna alternativa bränslen, effektiv produktivitet och hållbart lantbruk.
Koldioxidavtryck New Holland
Koldioxidavtryck
ECOBRAUD: HÅLLBAR VINODLING MED ETT LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK
ECOBraud omfattar hela sortimentet av maskinerför vinodling, inklusive Brauds druvskördare som har bränslebesparande Intelligent Management-teknik, tillsammans med specialtraktorer, vilket möjliggör en minskning av koldioxidavtrycket på vingården med upp till 40 %. Och bidrar till en 10-procentig minskning av det totala koldioxidavtrycket för varje producerad flaska vin.

Alternativt bränsle

Lantbrukare runt om i världen producerar förnybar ren energi med hjälp av anaerobisk rötning och biomassasystem. De råvaror som används i dessa system inkluderar biprodukter som flytgödsel, halm eller majs tillsammans med avfall från livsmedelsindustrin och energigrödor. Oavsett system kan New Holland tillhandahålla lösningen: från materialhantering till jordbearbetning, till sådd och skörd.
Clean Energy Leader New Holland
Clean Energy Leader
UTVECKLING AV ALTERNATIV BRÄNSLETEKNIK SEDAN 2006
I 15 år har New Holland varit erkänd som Clean Energy Leader. År 2006 var man först i branschen med att erbjuda 100 % biodieselkompatibilitet och detta följdes av introduktionen av den vätgasdrivna koncepttraktorn 2009. Idag är vi fortfarande ledande, med lanseringen av världens första metantraktor i produktion. Genom New Hollands alternativa bränslelösningar kan lantbrukare driva sina traktorer med det förnybara bränsle som de har producerat på sina egna gårdar.
Hållbart jordbruk New Holland - T4 Electric Power
T4 Electric Power
100 % ELEKTRISK TRAKTOR
T4 Electric Power är den första helt eldrivna New Holland-traktorn på marknaden. Denna traktor är kraftfull och ger bättre prestanda jämfört med en dieseltraktor genom att utnyttja elenergin med det karakteristiska vridmomentet från elmotorer. Underhållet minskas avsevärt genom att bränsle, AdBlue och alla oljefilter tas bort, samtidigt som mångsidigheten ökas genom att traktorn kan tillhandahålla exportabel ström (110/220V) direkt på traktorn.
Metantraktor New Holland
Metantraktor
METANDRIVEN TRAKTOR
New Holland har åtagit sig att utveckla avancerad framdrivningsteknik som minskar beroendet av fossila bränslen och innebär att du, lantbrukaren, producerar all den energi du behöver. Produktionstraktorn T6 Methane Power har inte bara 80 % lägre totala utsläpp än en standardtraktor, utan den levererar också exakt samma prestanda.
Hållbart jordbruk New Holland - Energioberoende Gård
Energioberoende Gård
ENERGIOBEROENDE
Konceptet Energy Independent Farm™ är kärnan i New Hollands Clean Energy Leader-strategi, en vision som lanserades för över ett decennium sedan. T6 Methane Power-traktorn är nyckeln till att fullborda Energy Independent Farm™-konceptet och sluta cirkeln för en komplett CO2-neutral cykel - från fält till energiproduktion och tillbaka till fältet.
Kalkylator för metan New Holland
Kalkylator för metan
Med den här kalkylatorn kan du simulera de specifika och personliga besparingar i driftskostnader som kan uppnås. Beräkningen tar hänsyn till bränsle och service, inklusive olja och vätskor. Den räknar också ut minskningen av CO2-utsläpp vid användning av antingen naturgas eller biometan.

New Holland Methane Power produktionstraktor i arbete

Se New Holland T6.180 Methane Power-traktorn, världens första 100 % metandrivna traktor i produktion, i arbete. Förstå hur denna traktor fullbordar den goda cirkeln i Energy Independent Farm℠-systemet. Se hur den kan användas för att odla grödor och återanvända biprodukter för att generera biometan, som driver traktorn, som i sin tur hjälper till att odla just dessa grödor.

Effektiv produktivitet

New Holland har åtagit sig att leverera ett hållbart och produktivt jordbruk. Våra produkter är mer effektiva än någonsin och ökar produktiviteten samtidigt som de förbrukar mindre bränsle. Avancerad precisionsstyrning håller din produktivitet och dina miljökrav på rätt spår. En hel rad prisbelönta innovationer som effektiva Auto och Dynamic Command™ transmissioner, Precision Land Management (PLM™) lösningar för ökad noggrannhet och registrerbarhet eller det berömda IntelliSense™ systemet, som gör att CR-tröskorna kan upptäcka driftförhållanden bortom mänsklig förmåga, vilket säkerställer enastående prestanda på fältet. New Holland: förbättrad produktivitet, förbättrad effektivitet.
FPT Industrial: den perfekta partnern
FPT Industrial: den perfekta partnern
New Holland är inte ensamma när det gäller steg V-teknik. Vi kan dra nytta av erfarenheterna från FPT Industrial, en global ledare inom avancerad drivlineteknik för jordbruk, konstruktion, marin, kraftgenerering och kommersiella fordon. Utvecklingsarbetet med SCR-lösningen inleddes 1995, och under de senaste åtta åren har över 1 miljon SCR-motorer tillverkats för jordbruks-, bygg- och transportindustrin. Detta branschledande SCR-system har kontinuerligt förfinats och testats inom jordbruks-, bygg- och transportsektorerna. Resultatet: optimerad prestanda och ultimat tillförlitlighet.
Längre serviceintervall New Holland
Längre serviceintervall
Tack vare HI-eSCR 2-tekniken har de redan branschledande serviceintervallen för hela T6- och T7-serien förlängts med 25 % till 750 timmar, och dessutom har de för teleskoplastare förlängts ytterligare, till 1000 timmar. Serviceintervallen för T6- och T7-transmissioner har också förlängts till 1500 timmar.
Ecoblue™ Hi-ESCR 2 förklaras New Holland
Ecoblue Hi-ESCR 2 förklaras
De senaste produkterna som lanseras av New Holland uppfyller avgaskrav steg V, vilket innebär en ytterligare 40 % minskning av partikelhalten jämfört med tidigare Tier 4B / steg 4 reglering. Detta uppnås tack vare den nya HI-eSCR 2-tekniken som utvecklats av FPT Industrial. Detta innovativa efterbehandlingssystem är en underhållsfri, patenterad lösning som minimerar driftskostnaderna.

FPT naturgasmotor för jordbruk

Jämfört med konventionella dieselmotorer minskar FPT Industris naturgasmotorer de totala utsläppen av föroreningar med 80 %, minskar vibrationer och buller (med upp till 3 dBA), vilket leder till en 50 % minskning av drive-by-noise.

Samtidigt är prestandan identisk med den hos en motsvarande dieselmotor, särskilt när det gäller maximal effekt och vridmoment. Hållbarheten motsvarar den hos en standardmotor och kompletteras av driftskostnadsbesparingar på upp till 30 %.

NEF Natural Gas-prototypen är en 6-cylindrig radmotor med en toppeffekt på 180 hk och ett maximalt vridmoment på 740 Nm. Den använder specifikt utvecklad FPT Industrial-teknik som minimerar bränsleförbrukningen för att ge autonomi under hela dagen."

Hållbart jordbruk

New Holland har etablerat ett partnerskap med gården "Il Raccolto" i Bologna, Italien, för att demonstrera hållbara jordbruksmetoder genom en cirkulär ekonomimodell och en uppkopplad maskinparksmiljö. Il Raccolto delar varumärkets vision om ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart jordbruk baserat på innovation, jordbruk 4.0-teknik och energioberoende. Det har blivit den första "New Holland Smart Farm" som samarbetar med varumärket för att visa sin utveckling som drivs av Clean Energy Leader-strategin och demonstrera de avancerade lösningar som blivit resultatet. Den kommer också att stödja New Hollands forskning genom att tillhandahålla växtodlingsdata som samlats in via telematiksystemen på de maskiner som arbetar på gården.
Hållbarhet som en affärsstrategi New Holland
Hållbarhet som en affärsstrategi
Gården Il Raccolto är ett perfekt exempel på hur hållbarhet kan gå hand i hand med lönsamhet, med rätt strategi som stöds av rätt utrustning och teknik. Med sina 2 000 hektar är det en jordbruks- och mjölkgård och en vingård. Här odlas spannmål, vete, fodergrödor och utsäde samt vindruvor. Här produceras mjölk till osten Parmigiano Reggiano och vinet Pignoletto - allt enligt de höga kvalitetsstandarderna för DOP-, DOC- och IGP-certifiering. Det är en framtidsinriktad verksamhet som investerar kraftigt i innovativ teknik. Den har en maskinpark på mer än 80 New Holland-maskiner som består av märkets mest avancerade traktorer, skördetröskor, exakthackar, teleskoplastare, balpressar, lätta entreprenadmaskiner och druvskördare.
Energioberoende jordbruksmodell New Holland
Energioberoende jordbruksmodell
Il Raccolto delar också New Hollands vision om alternativa energikällors roll inom jordbruket. De driver sin egen anaeroba rötkamare och producerar för närvarande biogas från gårdens jordbruksavfall. Man planerar att starta produktion av biometan och arbetar för att bli helt energioberoende.

Detta kommer att göra det möjligt för New Holland att demonstrera sin Energy Independent Farm-modell, där djur- och matavfall, skörderester eller specifika energigrödor används för att generera biogas i en rötkammare. Biogasen används för att driva gården och förädlas till biometan av bränslekvalitet för att driva en New Holland Methane Power Tractor. Biprodukterna från hela processen används som naturliga gödningsmedel och bidrar till att förbättra jordkvaliteten. Detta kretsloppstänkande kan leda till ett koldioxidneutralt eller till och med koldioxidnegativt jordbruk.
Smart upplevelse på gården New Holland
Smart upplevelse på gården
Gården Il Raccolto kommer att ha en mångfacetterad roll som New Holland Smart Farm: den kommer att vara varumärkets officiella demonstrationsgård i Italien och basen för dess europeiska utbildningsteam. Den kommer att stå värd för evenemang där återförsäljare och kunder kan få en fullständig upplevelse av hållbart jordbruk med New Holland i fält. Det kommer också att vara ett centrum för kunskapsutbyte med New Holland-anställda, som syftar till att förbättra kundupplevelsen genom en djupgående förståelse av jordbruk 4.0-teknik, den cirkulära ekonomimodellen och biometan på gården.
Jordbruk 4.0 New Holland
Jordbruk 4.0
På gården Il Raccolto visar New Holland sin vision för Agriculture 4.0, eftersom många av maskinerna i gårdens maskinpark är uppkopplade via MyPLM Connect telematik. Vi vet att en uppkopplad maskinpark ger mer effektivitet och drifttid - vilket i slutändan ger en högre avkastning för våra kunder. Detta partnerskap är ännu ett exempel på hur New Holland leder framtidens jordbruk genom att leverera de bästa digitala och tekniska lösningarna till sina kunder.

New Hollands smarta gård

Gården "Il Raccolto" har blivit den första New Holland Smart Farm som delar vår vision om ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart jordbruk baserat på innovation, jordbruk 4.0-teknik och energioberoende.