ECOBraud

NEW HOLLAND EN BRAUD: UW PARTNERS IN DUURZAME LANDBOUW

Wijn geeft elke gelegenheid een luxueuze toets, op de fijnste tafels of in een glas met vrienden. Denk even na: door wijn met een kleinere koolstofvoetafdruk te kopen en te produceren, geniet u van de aangename dingen terwijl u de impact ervan op het milieu verkleint. ECOBraud is het programma voor duurzame wijnbouw van New Holland en omvat een volledig gamma aan wijnbouwuitrusting, zoals de druifplukkers en gespecialiseerde tractoren van Braud. Dit programma streeft naar meer productiviteit en rendabiliteit terwijl het de milieu-impact van de wijnbouw vermindert. ECOBraud steunt op drie grote pijlers: intelligente beheerssystemen, het beheer van variabel verbruik en rijgeleidingstechnologie.

WELKOM BIJ DE INTELLIGENTE OOGSTMACHINES

Het intelligent beheerssysteem stelt de oogstmachine in staat het hydraulische debiet en het toerental te controleren, op basis van de werkelijke belasting van de machine. Aan het eind van de rijen, bijvoorbeeld, wordt het systeem van de schudder automatisch uitgeschakeld. Dit dringt het brandstofverbruik tot 31% terug en verkleint de koolstofvoetafdruk aanzienlijk.Meer informatie

DUIDELIJKE WEG NAAR SUCCES

De rijgeleidingstechnologie maakt gebruik van correctiesignalen en een op de machine gemonteerde antenne, zodat elke rij maar één keer wordt aangedaan. Zo behoren dubbelbewerkte rijen en verspilling tot het verleden, gaan de productiviteit en efficiëntie bij het oogsten omhoog en verkleint de impact van de wijnbouw op het milieu.Meer informatie

BEHEER VAN VARIABEL VERBRUIK

​De productie van meststoffen is een gigantisch energieintensief proces. Elke vermindering van de daarbij benodigde energie verkleint automatisch de milieu-impact van landbouw. De speciale verspreiderkit gebruikt Field IQ™-technologie om de meststoffen tot op de mm nauwkeurig aan te brengen. Het systeem leest vooraf opgestelde opbrengstkaarten en brengt alleen meststof aan waar nodig, om de kosten voor het gebruik van meststoffen te verlagen voor een maximale opbrengst.Meer informatie

ECOBRAUD VERKLEINT UW ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

​De consumenten eisen steeds meer landbouwproducten met een kleinere koolstofvoetafdruk. De strategie van ECOBraud, toegepast op het hele gamma wijnbouwmachines van New Holland, zoals de druifplukkers en gespecialiseerde Braud-tractoren, draagt rechtstreeks bij tot een verkleining van de algemene ecologische voetafdruk voor elke geproduceerde wijn tot 10%. Wanneer brandstofbesparing door IMS en besparen op meststoffen door het beheer van de sproeier hand in hand gaan, verkleint de koolstofvoetafdruk tot 40%. Daarbij zorgt de brandstof die u met IMS bespaart voor een vermindering van 31%, en draagt het beheer van de sproeier nog eens 9% bij. Dit gaat veel verder dan de doelstellingen die professionele instellingen hebben opgesteld voor 2020, die een algemene vermindering van 20% opleggen.Meer informatie