MECHANISERING

DE WERELDLANDBOUW MECHANISEREN

Het verhaal van New Holland is er een van niet-aflatende innovatie, geavanceerde premières en training om landbouw gemakkelijker en productiever te maken voor alle landbouwers ter wereld, waar ze ook aan landbouw doen en wat ze ook telen. De allereerste maïsmolen van Abe Zimmerman maakte dit werk minder eentonig. Henry Ford en Giovanni Agnelli zijn de echte grondleggers van de wereldwijde agrarische mechanisering, en Leon Claeys mechaniseerde het oogstproces. Vandaag vermindert gemechaniseerd oogsten het afval tot 15 keer in vergelijking met traditionele, manuele oogsttechnieken. Dankzij New Holland werden miljoenen landbouwarbeiders bevrijd van het slopende handwerk om de grond te bewerken, te zaaien, te telen en te oogsten. Bovendien droeg dit bij tot een enorme stijging van productiviteit, efficiëntie en de vaardigheden van de arbeiders.

GEMECHANISEERD OOGSTEN GEEFT

​​New Holland streeft naar een steeds meer doorgedreven mechanisering van wereldwijd oogsten. De typische oogstverliezen worden tot 15% teruggedrongen, tot slechts 3% met geavanceerde machines. In de praktijk betekent dit dat meer kostsbaar graan wordt geoogst om de steeds groeiende wereldbevolking te voeden.Meer informatie

DE AGRARISCHE KENNIS VERGROTEN

Training op het terrein is nodig om de mensen ter plaatse in staat te stellen het potentieel van hun New Holland-machines ten volle te benutten. New Holland zette in ontwikkelingslanden een uitgebreid basistrainingsprogramma op poten met opleidingen in bediening en onderhoud, om de mensen de vaardigheden te geven die ze nodig hebben om hun machines te bedienen en in topconditie te houden.Meer informatie