1
KLUCZOWA ROLA FILTRA POWIETRZA.
Filtr powietrza odgrywa ważną rolę w procesie zapłonu. Umożliwia przedostawanie się powietrza w odpowiedniej ilości i zatrzymuje nieczystości.
Filtr powietrza chroni wlot powietrza przed kurzem, brudem i innymi cząstkami. Zasysanie do silnika pyłu może powodować jego nadmierne zużycie i wywołać poważną usterkę. FILTR POWIETRZA TO PŁUCA TWOJEJ MASZYNY.
video
2
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ORYGINALNY FILTR POWIETRZA NEW HOLLAND?

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FILTRA. ORYGINALNY FILTR NEW HOLLAND OFERUJE SPRAWDZONĄ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Nadmierne zużycie silnika jest powodowane głównie przez cząstki o rozmiarze od 2 do 5 mikronów. Filtr New Holland, oferując optymalną wydajność zatrzymuje 99,8% cząstek o rozmiarze nawet 1 mikrona.

NAJWAŻNIEJSZE ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU!

Kryteria New Holland dla materiałów filtra:

• WYSOKA WYDAJNOŚĆ

• MAŁY SPADEK CIŚNIENIA

• WYSOKA ZDOLNOŚĆ GROMADZENIA PYŁÓW

Wykonane z włókien celulozowych lub syntetycznych (najnowsza technologia z nanowłóknami), są odporne na ogień i wilgoć. Element filtrujący zapobiega przedwczesnemu zatykaniu się silnika. Zapchany filtr zapobiega cyrkulacji powietrza i zwiększa zużycie paliwa. Dzięki swojej optymalnej zdolności zatrzymywania oryginalny filtr gwarantuje dłuższą żywotność i optymalizuje osiągi silnika oraz trwałość pomiędzy kolejnymi przeglądami.

WYSOKA JAKOŚĆ KONSTRUKCJI.

Konstrukcja filtra składa się z metalowej siatki i uszczelki. Został on specjalnie opracowany dla maszyn New Holland i jest zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do oryginalnej obudowy. Zapewnia to łatwą konserwację i doskonałe uszczelnienie.

RÓŻNICE MOGĄ BYĆ NIE WIDOCZNE, ALE SĄ ONE ISTOTNE.

Nie podejmuj ryzyka związanego z częściami nieoryginalnymi: New Holland oferuje kompletną gamę filtrów powietrza specjalnie zaprojektowanych tak, aby wydłużyć żywotność Twojej maszyny.

Wysoka jakość materiału ma znaczenie!
Dzięki doskonałej technologii materiałów filtrujących, filtry powietrza New Holland są bardziej wydajne niż zamienniki i zatrzymują więcej cząstek.

NIE WSZYSTKIE FIlTrY SĄ PrODUKOWANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ CNH.

Materiały niezgodne ze specyfikacją New Holland i niska kontrola jakości u dostawców części nieoryginalnych mogą być przyczyną nieszczelności!

3
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA.

OZNAKI WSKAZUJĄCE NA KONIECZNOŚĆ WYMIANY FILTRA POWIETRZA:

NADMIERNE ZUŻYCIE PALIWA
Filtr w złej kondycji może nie być w stanie odpowiednio filtrować powietrza. W rezultacie silnik będzie otrzymywał mniej powietrza niż zwykle.

SPADEK WYDAJNOŚCI SILNIKA
Zmniejszenie ilości powietrza dostającego się do silnika będzie miało negatywny wpływ na jego wydajność. W niektórych przypadkach może to nawet spowodować utratę mocy przy przyspieszaniu.

FILTR POWIETRZA WYGLĄDA NA BRUDNY
Najlepszym sposobem na sprawdzenie stanu filtra powietrza jest wizualna ocena jego stanu. Jeśli wygląda na bardzo brudny lub jest zablokowany małymi cząstkami, zdecydowanie zaleca się jego wymianę.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW

Co każde 600 godzin / 1 na ROK

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE STOSOWANIA

Mycie lub przedmuchiwanie filtra może uszkodzić papier lub spowodować przedostanie się kurzu/brudu na stronę czystego powietrza.

SKUTKI
Zapylony silnik ze spadkiem wydajności oraz potencjalne wysokie koszty dodatkowe podczas następnego serwisu.

NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO TYCH WSKAZÓWEK. DOBRA KONSERWACJA JEST KLUCZEM DO UNIKNIĘCIA DODATKOWYCH KOSZTÓW!

ODKRYJ WIĘCEJ

1 2 3 4
5 6 7 8
POZOSTAŃMY W KONTAKCIE