Informacje prawne

​Jeżeli nie określono inaczej, logo, elementy graficzne, znaki towarowe, znaki usługowe i/lub oznaczenia firmowe na niniejszej stronie, z uwzględnieniem między innymi znaków przedstawionych poniżej, są zarejestrowanymi lub opartymi na prawie zwyczajowym znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub oznaczeniami firmowymi przedstawicielstw New Holland i Case firmy CNH Industrial N.V. i nie mogą być wykorzystywane dla innych celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody CNH Industrial N.V.

Znaki towarowe New Holland
Produkty

 • Agrifull: maszyny rolnicze
 • Conestoga: podwozie furgonów rolniczych
 • Constant Power PLUS: ciągniki
 • Crop-Carrier: kontener na paszę
 • Crop-Chopper: kombajn zbożowy
 • Discbine: kosiarka tarczowa
 • Fastnet: prasa do belowania
 • Flow-Action: mechanizm podający prasy do belowania
 • Gemini: ciągniki
 • Haybine: kosiarki
 • Hayliner: prasy do belowania
 • Hesston *: żniwiarki (tylko poza USA i Kanadą)
 • Hydro Swing *: żniwiarki siana (tylko poza USA i Kanadą)
 • Metalert: elektroniczne detektory metalu
 • New Holland: wszystkie produkty i usługi
 • PowerStar: ciągniki
 • Rolabar: zgrabiarki ukośne bębnowe
 • Speedrower: samobieżne ciągnikowe żniwiarki pokosowe
 • Stackcruiser: samobieżne automatyczne furgony na bele
 • Stackliner: automatyczne furgony na bele
 • Super Boom: ładowarki
 • Twindrower: dwuzaczep zgrabiarki
 • Twin Rotor: Kombajny
 • Whirl-A-Feed: dmuchawy paszowe