Informacje prawne

​Jeżeli nie określono inaczej, logo, elementy graficzne, znaki towarowe, znaki usługowe i/lub oznaczenia firmowe na niniejszej stronie, z uwzględnieniem między innymi znaków przedstawionych poniżej, są zarejestrowanymi lub opartymi na prawie zwyczajowym znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub oznaczeniami firmowymi przedstawicielstw New Holland i Case firmy CNH Industrial N.V. i nie mogą być wykorzystywane dla innych celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody CNH Industrial N.V.

Znaki towarowe New Holland

Produkty

Agrifull: maszyny rolnicze

Conestoga: podwozie furgonów rolniczych

Constant Power PLUS: ciągniki

Crop-Carrier: kontener na paszę

Crop-Chopper: kombajn zbożowy

Discbine: kosiarka tarczowa

Fastnet: prasa do belowania

Flow-Action: mechanizm podający prasy do belowania

Gemini: ciągniki

Haybine: kosiarki

Hayliner: prasy do belowania

Hesston *: żniwiarki (tylko poza USA i Kanadą)

Hydro Swing *: żniwiarki siana (tylko poza USA i Kanadą)

Metalert: elektroniczne detektory metalu

New Holland: wszystkie produkty i usługi

PowerStar: ciągniki

Rolabar: zgrabiarki ukośne bębnowe

Speedrower: samobieżne ciągnikowe żniwiarki pokosowe

Stackcruiser: samobieżne automatyczne furgony na bele

Stackliner: automatyczne furgony na bele

Super Boom: ładowarki

Twindrower: dwuzaczep zgrabiarki

Twin Rotor: Kombajny

Whirl-A-Feed: dmuchawy paszowe