Kalkulator napędu na metan

Clean Energy Leader

Kalkulator umożliwia oszacowanie konkretnych i indywidualnych oszczędności w kosztach eksploatacji, które można osiągnąć. Kalkulacja kosztów eksploatacji uwzględnia koszty paliwa i serwisowania, w tym oleje i płyny eksploatacyjne. Podaje również redukcję emisji CO2 przy użyciu gazu ziemnego lub biometanu​

Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony