Plant-Certifications

WYPRODUKOWANO W POBLIŻU TWOJEGO GOSPODARSTWA, DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA

​New Holland odciska ślady swojej działalności na wszystkich pięciu kontynentach i pozostaje w kontakcie z prawie wszystkimi aspektami działalności rolniczej na całym świecie. Poprzez koncentrację produkcji możliwie blisko użytkownika końcowego ulegają obniżeniu koszty transportu, występują oszczędności cennych paliw kopalnych i następuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wszędzie, gdzie to możliwe, zawieramy umowy z lokalnymi dostawcami, aby zmniejszać koszty transportu części do produkcji wszystkich maszyn. Tak więc, wykorzystując ofertę lokalnych dostawców, lokalne zakłady produkcyjne zatrudniające miejscową siłę roboczą, New Holland przyczynia się do rozwoju miejscowej gospodarki, nie tylko poprzez rolnictwo, ale również poprzez produkcję.

CERTYFIKOWANE ZAKŁADY PRODUKCYJNE PLANTS

29 zakładów otrzymało certyfikaty BHP OHSAS 18001, zapewniając swoim pracownikom bezpieczną pracę w dobrych warunkach.

28 zakładów uzyskało certyfikaty ISO 14001 dotyczące zarządzania ochroną środowiska, które poświadczają ich nieustanne poszukiwanie sposobów zmniejszania negatywnego wpływu produkcji na środowisko.

26 zakładów dysponuje certyfikatem ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością, co potwierdza najwyższą jakość ich produkcji.

13 zakładów otrzymało certyfikat zgodności z normami ISO 50001/BS EN 16001 dotyczącymi zarządzania energią, co stanowi wyraz uznania dla ich znaczących osiągnięć w zmniejszaniu emisji substancji szkodliwych w procesach produkcyjnych.


Czytaj więcej