RECYKLING

DRUGIE ŻYCIE DLA ZUŻYTYCH CZĘŚCI

Kiedy odwiedzasz dowolne gospodarstwo rolne, nie zajmuje Ci dużo czasu stwierdzenie, że rolnicy są bardzo pomysłowymi ludźmi i nie lubią wyrzucania jakichkolwiek rzeczy. Wiele maszyn otrzymuje drugie życie zaraz po zakończeniu swojej przydatności do podstawowego zastosowania. W New Holland skopiowaliśmy tę zasadę od rolników i przetwarzamy ponownie zużyte elementy, przywracając je do stanu pierwotnego pod względem jakości, co oznacza, że otrzymują one drugie życie i można je ponownie zamontować w ciągnikach, kombajnach i sieczkarniach samobieżnych.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

New Holland angażuje się w ochronę najcenniejszego zasobu rolnictwa: wody. W Coëx, we Francji, techniki zarządzania zasobami wodnymi umożliwiają odzyskiwanie do 90% wody. W Płocku, w Polsce, nowy system monitoringu zużycia wody pozwolił na zmniejszenie jej konsumpcji o 37% oraz na ponowne użycie znacznej części wody w procesach produkcyjnych. System umożliwia nawet zakładowi produkcję wody demineralizowanej podczas cyklu malowania.


Czytaj więcej

WYDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI CZĘŚCI PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI

​Regenerowane części są często tańsze, niż nowe markowe elementy zamienne. Czyni to wybór części New Holland o gwarantowanej jakości szczególnie atrakcyjnym dla rolników w razie konieczności wymiany drogich elementów, takich jak silniki czy turbosprężarki. Recyklingowi można poddać do 80% produktów! Maszyny z oryginalnymi częściami pracują sprawniej i są bardziej wydajne.


Czytaj więcej

SPRAWNIEJSZY TRANSPORT

Firma New Holland zawsze wybiera najefektywniejsze rozwiązania transportowe o możliwie najniższym poziomie emisji, aby zredukować negatywny wpływ swoich produktów na środowisko. Obejmują one wybór nowoczesnych, paliwooszczędnych ciężarówek z zastosowaniem intermodalnych rozwiązań, zarówno przy dostarczaniu części, jak i dystrybucji produktów.


Czytaj więcej

PRACA NA RZECZ LEPSZEGO ŚWIATA

​Firma New Holland czuje się zobowiązana do ulepszania nie tylko środowiska pracy, poprzez analizy ergonomiczne, ale również środowiska naturalnego i jest aktywnie zaangażowana w dywersyfikowane projekty biologiczne w Brazylii i Kanadzie. Przoduje również w informowaniu o emisji gazów cieplarnianych.


Czytaj więcej

ZMNIEJSZANIE NEGATYWNEGO WPŁYWU PRODUKCJI NA ŚRODOWISKO

​Wszystkie zakłady uczestniczą w rygorystycznym programie produkcyjnym World Class Manufacturing, którego celem jest podniesienie jakości produkcji poprzez dziesięć kluczowych filarów. Najważniejszym wymaganiem jest zmniejszenie zużycia energii. Do dzisiaj 13 zakładów uzyskało prestiżowy certyfikat ISO 50001 w dziedzinie zarządzania energią. Wszystkie zakłady New Holland pracują na rzecz osiągnięcia ambitnego celu – obniżenia zużycia energii o 15% do 2014 roku.


Czytaj więcej

LIDER BRANŻOWY INDEKSÓW DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD ORAZ DOW JONES SUSTAINABILITY EUROPE.

Przez trzy kolejne lata CNH Industrial utrzymuje tytuł branżowego lidera indeksów Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) w Europie i na świecie. W utrzymaniu tej pozycji znaczącą rolę odegrały filary strategii Clean Energy Leader® (Lider Czystej Energii) firmy New Holland.
http://cnhindustrial.com/en-US/sustainability2014/Pages/homepage.aspx
http://www.sustainability-indices.com


Czytaj więcej