Biomasa

BIOMASA: PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ENERGII ODNA WIALNEJ

​​Stale powtarzający się cykl siewu, wzrostu i zbiorów znany był już od początku rolnictwa, a biomasa rolnicza jest prawdziwym ucieleśnieniem pojęcia „energia odnawialna”. Cykl ten będzie powtarzał się dopóty, dopóki rolnicy będą uprawiali ziemię. Kurczące się i ograniczone zasoby nie stanowią problemu przy produkcji biomasy. Energia biomasy będzie dostępna dzisiaj, jutro i dla wszystkich przyszłych pokoleń.​

BIOMASA: WYGODNY SPOSÓB WYTWARZANIA PALIWA

​​

Dlaczego biomasa pasuje doskonale do rolnictwa?
Po pierwsze, rolnicy dysponują ziemią potrzebną do uprawy odpowiednich roślin.
Po drugie, rolnicy mają sprzęt do upraw i przetwarzania zbiorów.
Po trzecie, rolnicy są w stanie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne i sprzedawać nadmiar energii do krajowej sieci energetycznej. Uprawy energetyczne. Nic prostszego!


Czytaj więcej

ENERGIA NEUTRALNA POD WZGLĘDEM EMISJII DWUTLENKU WĘGLA

​Produkcja energii odnawialnej jest pożyteczna i wskazana, ale pozostawia znaczny ślad węglowy i jedynie przesuwa problem z użytkowania do fazy produkcji. Biomasa rolnicza powstaje w neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, czystym cyklu. Związki węgla emitowane podczas utylizacji plonów, np. poprzez spalanie, są absorbowane przez uprawy w następnym sezonie, w czasie wzrostu. Co z tego wynika? Korzyść z energii bez strat dla środowiska.


Czytaj więcej

TECHNOLOGIA PRODUKCJI BIOMASY

​Biomasa jest w centrum uwagi cyklu prac rozwojowych produktów New Holland. Możesz wybrać spośród szerokiego zakresu maszyn, które pomogą Ci kontrolować uprawianą przez Ciebie energię.


Czytaj więcej

PARTNER Z WYBORU DLA BIOMASY

​Centro de Tecnologia Canavieira (Centrum Technologii Trzciny Cukrowej) w Brazylii stanowiące awangardę brazylijskiego przemysłu biomasy korzysta z pełnej oferty produktów New Holland umożliwiających formowanie wysokoenergetycznej słomy trzciny cukrowej w bele generujące użyteczną energię w specjalistycznych elektrowniach.


Czytaj więcej

BIGBALER: BELE ENERGII

​Zamień zbędne produkty uboczne zbiorów w bele energii przy użyciu serii BigBaler. Wybierz rozdrabniacz wstępny słomy TwinCutter™ dla uzyskania znakomitego rozdrabniania. Dzięki technologii SmartFill™ produkowane są bele o jednakowej gęstości i optymalnym profilu spalania.


Czytaj więcej

GRANBIO: ENERGIA ZE SŁOMY

​W północno-wschodniej Brazylii, słoma trzciny cukrowej jest zbierana z pól i, przy użyciu celulozowych technik produkcji bioetanolu drugiej generacji, jest przetwarzana w użyteczny etanol. W procesie tym używa się enzymów, aby rozłożyć włókna celulozowe na cząstki cukrów prostych, które następnie fermentują i zmieniają się w etanol. Uzyskuje się w ten sposób o 30–40% więcej etanolu niż przy użyciu tradycyjnych technik pierwszej generacji.


Czytaj więcej

SIECZKARNIA SAMOBIEŻNA FR: ZBIORY ENERGII

​Wybierz specjalistyczny bęben do zbiorów przeznaczonych na biomasę gwarantujący znakomite rozdrabnianie dla bardziej wydajnej fermentacji. Pełna gama hederów do biomasy obejmuje heder 130FB ze zintegrowanymi ostrzami, który może ciąć pnie o średnicy do 150 mm.


Czytaj więcej