MECHANIZACJA

MECHANIZACJA ROLNICTWA

Historia firmy New Holland składa się z ciągłych innowacji, pionierskich rozwiązań i działań edukacyjnych w zakresie ułatwiania pracy na roli i zwiększania wydajności gospodarstw rolnych niezależnie od ich położenia geograficznego. Pierwszy rozdrabniacz kukurydzy Abe'a Zimmermana wyeliminował mozolną pracę związaną z tym zadaniem. Henry Ford i Giovanni Agnelli są prawdziwymi ojcami założycielami mechanizacji rolnictwa w skali globalnej, a Leon Claeys zmechanizował proces żniwny. Dzisiaj zmechanizowane żniwa pozwalają zmniejszyć straty nawet 15-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi technikami zbioru ręcznego. Firma New Holland uwolniła miliony robotników rolnych od mozołu prac związanych z uprawami, siewem, kultywacją i ręcznym żęciem, a także zapewniła wielkie korzyści w zakresie produktywności, efektywności i podnoszenia umiejętności siły roboczej.

MECHANIZACJA ROLNICTWA

​​Historia firmy New Holland składa się z ciągłych innowacji, pionierskich rozwiązań i działań edukacyjnych w zakresie ułatwiania pracy na roli i zwiększania wydajności gospodarstw rolnych niezależnie od ich położenia geograficznego. Pierwszy rozdrabniacz kukurydzy Abe'a Zimmermana wyeliminował mozolną pracę związaną z tym zadaniem. Henry Ford i Giovanni Agnelli są prawdziwymi ojcami założycielami mechanizacji rolnictwa w skali globalnej, a Leon Claeys zmechanizował proces żniwny. Dzisiaj zmechanizowane żniwa pozwalają zmniejszyć straty nawet 15-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi technikami zbioru ręcznego. Firma New Holland uwolniła miliony robotników rolnych od mozołu prac związanych z uprawami, siewem, kultywacją i ręcznym żęciem, a także zapewniła wielkie korzyści w zakresie produktywności, efektywności i podnoszenia umiejętności siły roboczej.


Czytaj więcej

ROSNĄCA WIEDZA ROLNICZA

​Aby w pełni wykorzystać potencjał maszyn New Holland, ich użytkownicy powinni odbyć szkolenie w terenie. Firma New Holland rozwinęła program wielokierunkowych popularnych szkoleń w krajach rozwijających się, które obejmują zarówno pracę operatora, jak i obsługę maszyn, w celu wyposażenia ludzi z tych regionów w niezbędne umiejętności w zakresie obsługi i utrzymania ich maszyn w znakomitym stanie technicznym.


Czytaj więcej