Tier 4

SZACUNEK WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Firma New Holland wprowadziła już na rynek wiodące technologie spełniające wymagania normy emisji spalin Tier 4A, w tym nagradzaną technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) ECOBlue™. To sprawdzone rozwiązanie umożliwiło rolnikom i usługodawcom znacząco zwiększyć wydajność pracy i obniżyć wysokość rachunków za paliwo. Dzisiaj możesz wybierać spośród 36 modeli ciągników i 19 maszyn żniwnych! Rozwiązanie Tier 4B jest naturalnym kierunkiem postępu rozwoju tej technologii.

NEW HOLLAND: LIDER CZYSTEJ ENERGII

Firma New Holland była pierwszym producentem oferującym 100% kompatybilność swoich maszyn z paliwem biodiesel. Od roku 2006 jest pionierem w eksploatacji tego odnawialnego, przyjaznego środowisku paliwa i obecnie niemal każda maszyna z linii New Holland jest kompatybilna z paliwem biodiesel. Co więcej, producent dąży do osiągnięcia zgodności z paliwem B7 o 7% zawartości biokomponentu przy jednoczesnym spełnieniu wymogów normy emisji spalin Tier 4B. Ale to jeszcze nie koniec...


Czytaj więcej

180 RAZY LEPIEJ NIŻ PONAD 15 LAT TEMU

W ciągu ostatnich piętnastu lat firma New Holland 180-krotnie obniżyła poziom emisji substancji szkodliwych, podnosząc jakość życia rolników i ich rodzin. W praktyce oznacza to, że przez 180 dni można eksploatować maszynę spełniającą normę Tier 4B i wytworzyć taką ilość substancji szkodliwych, jaką maszyna zgodna z normą Tier 1 wyprodukowałby w ciągu jednego dnia.


Czytaj więcej

HISTORIA OGRANICZANIA EMISJI

W roku 1996 wprowadzono pierwsze normy emisji Tier 1 i od tej pory emisję tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) zmniejszono o 95%. Te substancje toksyczne wytwarzane są podczas spalania i mogą szkodzić środowisku i ludzkiemu zdrowiu.


NOx: tlenek i dwutlenek azotu wytwarzane są w procesie spalania wtedy, gdy temperatura silnika osiąga wartości powyżej 1500 °C. Gazy te odpowiadają przede wszystkim za kwaśne deszcze i zmniejszanie się warstwy ozonowej.


PM: cząstki stałe (PM) składają się głównie z małych drobin węgla i innych trujących substancji, powstających podczas niepełnego procesu spalania, najczęściej, gdy silnik jest zimny, a temperatury robocze są niższe od 1500 °C.


Czytaj więcej

NAPĘDZANE PRZEZ FPT INDUSTRIAL

Przy opracowywaniu technologii zgodnych z normą emisji spalin Tier 4B firma New Holland nie działa w pojedynkę; w dziedzinie projektowania silników może ona wykorzystywać doświadczenia siostrzanej spółki - własnego, wyspecjalizowanego podmiotu, FPT Industrial.


Pionierzy: Firma Fiat opracowała technologię Common Rail w latach 80. ubiegłego stulecia. Jako pierwsza wprowadziła ją również w maszynach rolniczych. Pionierscy. Zawsze.


Czyściej: W ciągu czterech kolejnych lat CNH Industrial znalazła się na szczycie indeksów Dow Jones Sustainability World oraz Dow Jones Sustainability Europe w sektorze inżynierii przemysłowej. Czyściej. Wszędzie.


Udowodniono: Firma FPT Industrial rozwija technologię SCR od 1995 roku, a w ciągu ostatnich ośmiu lat wyprodukowała ponad 450.000 silników przeznaczonych do maszyn rolniczych, budowlanych i transportowych. Co więcej, silniki HI-eSCR przepracowały już miliony kilometrów. Niezawodność. Potwierdzona.


Czytaj więcej

NIE ZMIENNE NASTAWIENIE NA WYDAJNOŚĆ

Firma New Holland ustanowiła jasny plan działania w zakresie ostatecznej zgodności z wymaganiami normy Tier 4B już w roku 2010, co gwarantuje spójność obranej strategii. Zgodnie z tą polityką, podejście oparte na dwóch rozwiązaniach i wiążących się z nimi korzyściami stosowane jest od 2010 roku i będzie wykorzystywane do uzyskiwania zgodności z wymaganiami normy Tier 4B. Wysokowydajny układ selektywnej redukcji katalitycznej (HI-eSCR) będzie stosowany w pojazdach o mocy przekraczającej 120 KM. Układ recyrkulacji schłodzonych spalin (CEGR) oraz kompaktowy układ SCR powstał z myślą o pojazdach o niższej mocy. Dlaczego stosowane są 2 rozwiązania? Firma New Holland Agriculture czyni wszystko, aby wykorzystać najlepszą dostępną technologię, ograniczyć koszty eksploatacji i zwiększyć wydajność. Oznacza to dobór rozwiązań dostosowanych do każdego pojedynczego modelu.


Czytaj więcej

OPTYMALNE ZUŻYCIE PALIWA . NIŻS ZE KOS ZTY EKSPLOATACJI .

FPT Industrial to jedyna firma, która całkowicie wyeliminowała filtry cząstek stałych (DPF) ze wszystkich silników o mocy powyżej 75 KM. Poza tym żadna z maszyn rolniczych o mocy powyżej 120 KM nie jest wyposażona w układ CEGR! Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że tylko silniki FPT Industrial oferują korzyści związane ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa i obniżeniem kosztów eksploatacji w tym szerokim segmencie mocy.Układ CEGR wymaga zastosowania chłodnicy gorących spalin przed poddaniem ich recyrkulacji. Pojazdy o znacznej mocy i pojemności skokowej wytwarzają większe ilości gorących gazów, co powoduje, że niezbędne jest zastosowanie dużej chłodnicy.


Sekcja A. Fakt ten sprawił, że rozwiązanie ECOBlue™ HI-eSCR jest naturalnym wyborem dla maszyn o mocy przekraczającej 90 kW (120 KM). Dlaczego? Zmniejsza ono wymagania odnośnie chłodzenia i gwarantuje dużą moc wyjściową.

Sekcja B. W przypadku mniejszych ciągników rozwijających niższe moce i cechujących się mniejszym wydzielaniem ciepła, a tym samym mających niższe wymagania odnośnie chłodzenia, właściwym wyborem jest system CEGR z kompaktowym układem SCR.


Czytaj więcej

TWÓJ PRZEWODNIK PO UKŁADZIE ECOBLUE ™ HI-ESCR

Silniki oraz technologie obróbki spalin opracowane przez siostrzaną firmę, FPT Industrial, zostały dopasowane do szczególnych wymagań klientów firmy New Holland. Dlatego stworzono rozwiązanie wysokowydajnej selektywnej redukcji katalitycznej ECOBlue™ HI-eSCR, w ramach którego do obróbki tlenków azotu zawartych w spalinach wykorzystywany jest katalizator. Rozkłada on niebezpieczne substancje na nieszkodliwą wodę i azot. Wykorzystuje się w tym celu system obróbki końcowej, w którym do spalin dodaje się substancję AdBlue®, bezbarwną i nietoksyczną mieszaninę wody i mocznika. Technologia dostarczana przez FPT Industrial jest najbardziej wydajnym rozwiązaniem w branży chronionym siedmioma różnymi patentami i zapewnia najskuteczniejszą pracę. Cały system jest zarządzany przez zespół sterowania silnikiem, który zawiaduje modułem dozowania i zasilania. Zamknięty obieg obejmuje czujniki sprawdzające zawartość spalin i na podstawie zgromadzonych danych precyzyjnie obliczające niezbędną ilość substancji AdBlue®, którą należy dodać do mieszanki.


Czytaj więcej

 

Inne istotne podzespoły układu ECOBlue™ HI-eSCR firmy FPT Industrial to:


Opatentowany układ zamknięty. Przy pomocy dodatkowych czujników umieszczonych przy kolektorze wydechowym silnika uzyskiwane są i rejestrowane precyzyjne pomiary zawartości tlenków azotu. Na ich podstawie precyzyjnie dobierana jest dawka substancji AdBlue®. Umożliwia to unieszkodliwianie większych ilości tlenków azotu bez narażania się na nadmiernie wysokie zużycie AdBlue®.


Zawór wydechowy. Klapowy zawór wydechowy silnika zapewnia stałe utrzymywanie optymalnej temperatury roboczej i skuteczne przetwarzanie tlenków azotu od chwili uruchomienia silnika.


Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego utlenia spaliny, optymalizując skład mieszanki w zakresie proporcji tlenku azotu (NO) dwutlenku azotu (NO2), podnosząc skuteczność katalizatora SCR.


Opatentowany przewód mieszania o konstrukcji optymalizującej ruchy cieczy. Zapewnia on optymalny stosunek ilościowy gazów spalinowych i substancji AdBlue®, wysoką wydajność przetwarzania (powyżej 95%) oraz najlepsze wykorzystanie powierzchni katalizatora, co gwarantuje wydajne gospodarowanie AdBlue®.


Katalizator oczyszczający usuwa nadmiar NH3 (amoniaku).


Czytaj więcej

STAŁOŚĆ: NIEZMIENNA JAKOŚĆ PRACY

Firma New Holland opracowała spójną strategię po przedstawieniu wymagań normy Tier 4A, a działania związane ze zgodnością z wymaganiami normy Tier 4B są takie same. Działania w przypadku silników o wysokiej mocy nie zmienią się, a w silnikach o niższych mocach stosowane będzie połączenie lekkiej recyrkulacji spalin (CEGR) oraz niewielkiego katalizatora SCR. Zagwarantuje to możliwość korzystania z wydajności właściwej dla technologii ECOBlue™ SCR we wszystkich produktach. Firma FPT Industrial wyprodukowała do tej pory liczne silniki stosowane w pojazdach transportowych, stosując technologię HI-eSCR. Mają one za sobą miliony kilometrów wydajnej i bezawaryjnej pracy.


Czytaj więcej

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRAC ROLNYCH

Wszystkie silniki o wysokiej mocy zgodne z wymaganiami normy Tier 4B utrzymają wydajność poprzednich wersji z układem ECOBlue™ SCR spełniających kryteria standardu Tier 4A. Jak to możliwe? Nadal będą zasilane czystym, optymalnie nadającym się do spalania powietrzem. Wyjątkowo wysoka moc, moment obrotowy i jego rezerwa nadal umożliwią operatorowi nadzwyczaj wydajną pracę. Dodatkowe zastosowanie układu zarządzania mocą silnika, który oferuje dodatkowe konie mechaniczne tylko wtedy, gdy są niezbędne, sprawia, że maszyna sprawdzi się w każdych okolicznościach. Niezależnie od warunków roboczych i rodzaju pracy, szybka reakcja na zmianę obciążeń w fazach przejściowych pozwala na utrzymanie najwyższej wydajności.


Czytaj więcej

PROSTE ROZWIĄZANIA – CHARAKTERYSTYCZNA ZALETA PRODUKTÓW MARKI NEW HOLLAND

Najprostsze rozwiązania zwykle sprawdzają się najlepiej. Układ ECOBlue™ HI-eSCR będzie jedynym rozwiązaniem stosowanym w produktach o mocy powyżej 120 KM. Jedno rozwiązanie. Proste. Wszystkie produkty zaprojektowano z myślą o niezawodności i łatwości eksploatacji. Właśnie po to, by wydłużyć czas pracy w polu. Proste. Wystarczy napełnić zbiornik AdBlue® wraz z tankowaniem paliwa. Proste. Nowe produkty o wysokiej mocy nie wykazują żadnej różnicy w działaniu. Proste. Produkty o niższej mocy dysponują teraz zwiększającym wydajność rozwiązaniem technologicznym ECOBlue™ SCR. Proste. Tier 4B. Proste i skuteczne - samo w sobie.


Czytaj więcej

WYDAJNOŚĆ: RZECZYWISTOŚĆ

W nowoczesnym rolnictwie wydajność pracy ma kluczowe znaczenie. Wydajna praca to praca przynosząca zyski. Produkty wyposażone w układ ECOBlue™ HI-eSCR charakteryzują się zużyciem paliwa (diesel i AdBlue®) na identycznym lub niższym poziomie w porównaniu z ich odpowiednikami zgodnymi z wymaganiami normy Tier 4A. Inną zaletą jest długi czas pracy bezobsługowej silnika wynoszący 600 godzin w całym okresie eksploatacyjnym, co zapewnia niższe koszty użytkowania.


Czytaj więcej