Oferta CNH Industrial Capital

Produkty finansowe CNH Industrial Capital dedykowane są wyłącznie dla klientów autoryzowanych dealerów marki New Holland. Głównym Naszym celem jest dostosowanie produktu finansowego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych naszych klientów.

CNHi Capital
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


  Produkty:
 • Pożyczka
 • Finansowanie pomostowe (dla inwestycji połączonych z dofinansowaniem UE)
 • Leasing operacyjny
 • Leasing finansowy


  Finansowanie:
 • Opłata wstępna od 0%
 • Okres od 12 do 96 miesięcy
 • Możliwość krótkoterminowego finansowania VAT
 • Raty miesięczne, kwartalne, sezonowe


  Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
 • Potwierdzające posiadany areał
 • Finansowe (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), takie jak: kopie faktur, umów kontraktacyjnych
 • Kserokopie dowodów osobistych


  Korzyści:
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Elastyczny harmonogram spłat (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie)
 • Minimum formalności
 • Atrakcyjne ubezpieczenie


Zapytaj swojego najbliższego dealera New Holland o ofertę CNH Industrial Capital.
Wszelkich informacji odnośnie finansowania Państwa inwestycji udziela Marcin Celmer, tel. 797 304 092.

Sieci społecznościowe
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony