Ogólna oferta finansowania fabrycznego CNH Industrial Capital

Produkty

​● Pożyczka
● Pożyczka europejska (procesujemy wszelkie formalności związane z uzyskaniem dotacji z ARiMR
● Leasing operacyjny
● Leasing finansowy


Czytaj więcej

Finansowanie

● Okres: 12-96 miesięcy
● Opłata wstępna: od 0%
● Raty: zmienne lub stałe, dostosowane do przychodów generowanych przez gospodarstwo
● Możliwość finansowania VAT
● Bezkosztowe uwzględnienie dopłat z UE


Czytaj więcej

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku

● Wypełniony Wniosek wraz załącznikiem
● Faktura pro-forma lub zamówienie od dostawcy
● Kserokopia Dowodu Osobistego klienta oraz współmałżonka jeśli nie ma rozdzielności majątkowej
● Decyzja nadania numeru NIP-4 bądź VAT5
● Decyzja w sprawie podatku rolnego lub nakaz/y płatniczy/e
● Faktury za sprzedaż oraz kopie umów kontraktacyjnych z ostatniego roku
● Potwierdzenie otrzymania dopłat do gruntów
● W przypadku dotacji PROW 2007-2013, kserokopia umowy z ARiMR wraz z aneksami i zestawieniem rzeczowo-kosztowym


Czytaj więcej

Korzyści

● Szybka decyzja kredytowa
● Indywidualnie dopasowana wysokość rat
● Elastyczny harmonogram spłat (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie)
● Zabezpieczeniem jest tylko urządzenie (nie wymagamy zastawów hipotecznych)
● Atrakcyjne ubezpieczenie


Czytaj więcej

Sieci społecznościowe
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony